12 maart 2014

Wat stemt Wiebe Bouma op 19 maart? PvdA, bij uitstek een sociaal sterke partner!

Thuis was er bij ons veel ruimte voor politieke discussie. Dit kwam met name door mijn vader. Mijn vader was een echte vakbondsman, maar ook een hele milieubewuste. Hij ging mee demonstreren tegen de neutronenbom en stemde voor de natuurvariant voor het Noarderleech. Ook is hij sinds jaar en dag lid van de Waddenvereniging.

Ik kreeg wekelijks te horen hoe blij we moesten zijn dat de PvdA zoveel voor ons land betekende en betekend had. Ook de vakbonden hebben daar een belangrijk aandeel in gehad. Hoe de minder bedeelden ook een kans kregen en hoe de vakbonden zorgden dat werknemers bescherming kregen.

Deze lessen heb ik goed in mijn oren geknoopt. Ik ben zelf een voorbeeld van een jongen die de kans kreeg te studeren en heb nu een goede baan. Voor mijn broers geldt hetzelfde. Mijn vader wilde dat wij zouden studeren en goed ons best deden op school.

We zijn allemaal goed terecht gekomen.

Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat we er voor elkaar zijn en dat de sterkeren het in de samenleving opnemen voor de zwakkeren. Ik kan er slecht tegen als ik mensen ontmoet die vooral aan zichzelf denken en mensen afrekenen op hun capaciteit en niet op hun inzet. Iedereen verdient een eerlijke kans!

De gemeenteraadsverkiezingen zijn eigenlijk altijd ondergesneeuwd ten opzichte van de landelijke verkiezingen. Maar dit is niet terecht. Zeker nu het rijk een aantal belangrijke taken af wil stoten naar de gemeentelijke politiek (Wajong, etc).

Een partij als de PvdA heeft de juiste mensen die dit soort wetgeving op een juiste manier in een gemeente kan implementeren.

De PvdA is bij uitstek een sociaal sterke partner!