10 maart 2014

Wat stemt Hieke Postma op 19 maart? Lokaal sociaal, PvdA!

19 maart mogen we een nieuwe gemeenteraad kiezen. Het is een voorrecht om te mogen kiezen. Met z’n allen bepalen we de politieke verhoudingen in onze gemeente. De gemeenteraad heeft 21 leden, zij zijn verdeeld over 6 partijen. Een enorme versplintering. Voor het vormen van een college moeten er dan ook heel veel compromissen gesloten worden. Niemand kan zijn eigen verkiezingsprogramma, zoals opgeschreven, uitvoeren.

Ook landelijk zien we de dilemma’s voor de regeringspartijen. Nu de versplintering op het politieke speelveld een feit is, zullen we met z’n allen moeten leren, dat de te sluiten compromissen voor een individuele partij steeds lastiger worden en zo nu en dan ook pijn doen.

Betekent deze werkelijkheid, dat je dan maar niet meer stemt op de partij waarin je je het best herkent?

Natuurlijk niet!

Als we dat doen weten we zeker dat je idealen nooit verwezenlijkt zullen worden. Wat mij betreft:

  • de ideale stip op de horizon blijf ik in het oog houden;
  • de teleurstellende compromissen benoem ik;
  • ondanks die compromissen weet ik dat een grotere lokale PvdA er toe doet;
  • de nieuwe jeugd- en zorgtaken in onze gemeente kunnen dankzij de visie van PvdA rekenen op de menselijke maat;

Dus: stem op 19 maart en help ons onze idealen waar te maken.

 

GR2014