Door op 4 december 2011

Wandelen met Jan Schuurman Hess

Anne van der Heide uit Buitenpost, bestuurslid van de PvdA Achtkarspelen, wandelde met de kritische PvdA’er Jan Schuurman Hess van Lutjegast naar Buitenpost. Schuurman is twee jaar lang op donderdag en vrijdag lopend onderweg door Nederland om voor de Wiardi Beckmann Stichting te praten met en te luisteren naar de gewone Nederlanders. Hieronder het verslag van Van der Heide. De verhalen van Schuurman zijn te vinden op www.voettochtvanjan.nl

Op vrijdag 2 december zijn in Lutjegast gestart bij het Abel Tasmankabinet. Geschikte startplaats. Voor Jan Schuurman Hess iets nieuws, hij wist niet dat de grote ontdekkingsreiziger Abel Tasman uit dit dorpje kwam. Hier kregen we gelijk al contact met een burger die werkzaam is in een garagebedrijf. Hij wist veel te vertellen over de malaise in de autobranche, dat het voor de “gewone man” een luxe is om nog te kunnen autorijden terwijl mensen op het platteland juist zo afhankelijk zijn van eigen vervoer. Hij deed ook nog een uitvoerig verhaal over de hoge milieueisen die men tegenwoordig stelt aan personenauto’s.

In Stroobos zagen we de industrie, maar ook de lege loodsen van transportbedrijf Broersma en van Zonwering De Haan. En de boerderijen met hoge windmolens en torenhoge voersilo’s die het landschap verpesten. En natuurlijk de grote intensieve veehouderijen. We zagen dat vele kleine boerderijen niet meer in gebruik zijn, alleen maar voor bewoning. In Gerkesklooster maakten we kennis met een postbode. Ook hier hebben Jan en Lutz aandachtig naar geluisterd. Deze postbode had inmiddels zijn vierde werkgever, van PTT Post tot tegenwoordig Post NL. Zijn werk wordt nu voor een groot gedeelte overgenomen door huisvrouwen. Werk als volledig kostwinner bij de Post zit er niet meer in. Hij is één van de laatsten.
Natuurlijk het grote zuivelfabriek en de scheepswerf laten zien. Toen wij bij de oude kerk van Gerkesklooster waren, stopte een fietser spontaan bij ons en deed zijn verhaal. Was werkzaam geweest in de scheepsbouw, maar op 55-jarige leeftijd ontslagen bij Tille Scheepsbouw, failliet. Geen werk meer en wie neemt nou iemand nog aan van die leeftijd? Wat interessant was dat hij klaagde over het feit dat zelfs de gezondheidszorg uit de dorpen was verdwenen. Geen huisarts meer die nog een spreekuur houdt in het dorp. Zelfs niet voor de griepspuiten. Voor een griepspuit kun je alleen maar meer terecht bij een medisch centrum in de grotere omliggende dorpen en dat is een probleem voor de ouderen. De leefbaarheid is er helemaal uit aldus deze inwoner van Gerkesklooster.

Vanaf Gerkesklooster via de weilanden over het erf van een grote boer naar Buitenpost gelopen. Hier stonden we nog even stil bij Enitor in Buitenpost. Eén van de werknemers stond buiten het hek te roken en ook daar even een interessant gesprek. Daarna via het Medisch Centrum van Buitenpost en de Openbare School De Mienskip, verzorgingshuis Haersmahiem, langs Boelensstate waar ons oudste lid Roel Roosma woont, naar hetIJstijdenmuseum gewandeld. Bij Boelensstate hebben we het nog het verhaal verteld over deze rode rakker.

In het IJstijdenmuseum werden we ontvangen door Lammert Postma. Hier een broodje en koffie. Lammert deed natuurlijk zijn enthousiast verhaal over de leefbaarheid vanuit de vroegere jaren tot aan heden. Hij noemde daarbij ook nog even al het positieve van de St. Woningbouw Achtkarspelen. Na een rondleiding in het IJstijdenmuseum hebben we de dag afgesloten. Jan Schuurman Hess heeft veel indrukken opgedaan tijdens deze toch relatieve korte wandeling maar waar toch vele aspecten van het platteland aan de orde zijn geweest. Sjon Stellinga is ons tegemoet gereden in Gerkesklooster. Dat leverde ook nog een leuk betoog op.

Algemene indruk: Bijzonder positief. Jan Schuurman Hes had het tijdens zijn tochten door Nederland nog niet eerder meegemaakt dat er een vertegenwoordiger van drie gemeenten (Achtkarspelen, Tytsjerjksteradiel, Kollumerland) en ook nog een Tweede Kamerlid, Lutz Jacobi, hem vergezelden tijdens zijn tocht. Ik heb Jan Schuurman Hess maar een voorzetje gegeven over volgende week donderdag.

voettocht13  Voettocht12  voettocht14  voettocht15