Door Lutz Jacobi op 25 januari 2015

Wandelen en fietsen, een gezonde zaak!

In Den Haag heerste deze week de griep volop. De ene collega na de andere moest verstek laten gaan door een venijnige griep die rondwaart. Nu vriest het licht, misschien helpt dat meer griepslachtoffers te voorkomen. Een beetje vriezen is immers gezonder dan dat gedruil deze winter! En wat ook helpt is meer naar buiten, de natuur in, de frisse lucht in. Lopend of fietsend.

Deze week debatteerde ik over de Initiatiefnota voor betere mogelijkheden voor Wandelen en Fietsen ‘Een stap vooruit, voorstellen voor de uitbouw en betere benutting van het Nederlandse wandel- en fietsnetwerk’. Een gezamenlijk voorstel van PvdA, CDA en SP.

Veel voorstellen gaan over stad en platteland toegankelijker en aantrekkelijker maken voor wandelaars. Al in 2008 kwam door een motie van Kamerlid Ineke van Gent (GL) en mijzelf geld vrij om paden meer toegankelijk te maken. Maar dit kan nog steeds beter. Vooral de regelingen voor vergoeding voor openstelling van paden door Landgoedeigenaren moet veel eenvoudiger.

Veel contracten voor openstelling van onder andere boerenpaden en klompenpaden lopen nu af en dit is een mooi moment om het simpeler en aantrekkelijker te maken.

Het reizen met de fiets kan verbeterd en uitgebreid worden, bijvoorbeeld door het gratis meenemen van fietsen in stoptreinen. Daardoor wordt meer gefietst, meer gereisd met openbaar vervoer en minder met de auto. Een win-win-win-stituatie lijkt mij.

Bij de aanleg van grote projecten worden wandel- en fietspaden vaak doorkruist, deze krijgen geen of onvoldoende aandacht.. Het kan niet zo zijn dat auto’s bijna automatisch voorrang krijgen boven wandel- en fietspaden. Fiets- en wandelbelangen moeten standaard worden meegenomen bij infraprojecten van Rijkswaterstaat en ProRail vinden wij!

Daarover hadden wij het dus over op Blue Monday, volgens experts wereldwijd de meest depressieve dag van het jaar. Veel wandelen en fietsen is een goed voornemen voor dit nieuwe jaar.

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Voormalig lid van de Tweede Kamer, afkomstig uit Wergea. Was woordvoerder natuur, platteland en water en bemoeide zich als volksvertegenwoordiger met alles wat zij belangrijk vond. Frysk, yn ieren en sinen. Schreef iedere week een column. Een aantal daarvan is hier gepubliceerd.

Meer over Lutz Jacobi