18 maart 2011

Vrijwilligerswerk is het fundament van de samenleving.

PvdA-leden als vrijwilliger in actie voor NL Doet
“Dit is wel even wat anders dan politiek, maar ook heel belangrijk.” Op het schoolplein van obs “It Skriuwboerd” in Surhuisterveen waren ouders en leden van de Partij van de Arbeid bezig het schoolplein op te knappen in het kader van NL DOET.

NL DOET is een jaarlijkse, landelijke actie, dit jaar op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart. Doel van de actie is om de aandacht te vestigen op vrijwilligerswerk.  Vrijwilligerswerk is een belangrijke drager van onze maatschappij: het zorgt voor samenhang en brengt onderlinge solidariteit. Ook in dorpen op het platteland zijn vrijwilligers onontbeerlijk: sportverenigingen, buurtverenigingen, mantelzorg, kerkelijk werk en ook politieke partijen kunnen niet zonder vrijwilligers. Twee dagen per jaar is er extra aandacht voor het vrijwilligerswerk.

Om te laten zien dat de PvdA zich betrokken voelt bij de dorpen en de inzet van de vele vrijwilligers op waarde schat, staken de PvdA-leden vrijdag de handen uit de mouwen. Op het schoolplein van “It Skriuwboerd” verwijderden ze tegels en werd het onderliggende zand uitgegraven. Binnenkort krijgt de school op deze plaats een nieuw klimtoestel. Ouders van de leerlingen verfden de muren op het schoolplein in een fris en vrolijk kleurtje.

Douwe Hoogland, pas gekozen als PvdA-lid van Provinciale Staten, benadrukt nog eens het nut van vrijwilligers. “Jo hearre wolris,  dat ferienigings hieltyd meer moeite krije om frijwilligers te finen. Wy wolle op dizze wize sjen litte, dat ús doarpen net sûnder kenne. Frijwilligers binne basis fan leefbere doarpen, se binne ôfgryslik belangryk. En dat moat sa bliuwe.

NL201102  NLDoet201103

Behalve de klus bij de basisschool hebben leden van de PvdA zich ook aangemeld bij De Spitkeet in Harkema om daar op zaterdag 19 maart te helpen bij de schoonmaak van de huisjes als voor bereiding op het nieuwe bezoekersseizoen.