Door Lutz Jacobi op 26 februari 2014

Voor de bijen en het groen.

Al jaren maak ik me sterk voor het terugdringen van chemische bestrijdingsmiddelen en het verbeteren van de bijenstand. Afgelopen donderdag was hierover weer een debat, waar ik tevreden op terug kijk!

Goede resultaten geboekt! Eindelijk, eindelijk… na 3 jaar strijd komt er een concreet bijenactieplan en zelfs een ‘Bijenmakelaar’. Veel te lang zien we de bijenstand al teruglopen en er is geen tijd meer te verliezen!

Ook heb ik in dit debat keihard gepleit voor het stoppen met het gif Metam Natrium bij het telen van lelies. Hierbij worden schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt waarbij omwonenden gezondheidsklachten kunnen krijgen. Dit is enige maanden geleden nog gebeurd in Oudemirdum. Metam Natrium wordt gebruikt om aaltjes in de grond te doden, maar is schadelijk voor de bodemnatuur en schadelijk voor de gezondheid van omwonenden.

Door de wind komt dit gif in onze slijmvliezen terecht en geeft ernstige ademklachten. De Gezondheidsraad maakte hier ook korte metten mee: er moet gedegen onderzoek worden gedaan naar omwonenden en spuitvrije zones worden ingesteld. Nog beter is dit gif niet meer te gebruiken ! Op zich hoeft dit gif niet gebruikt te worden, want door bijvoorbeeld afrikaantjes te telen, worden de aaltjes in de grond ook bestreden.

Een ander punt waar ik me hard voor maak, is het aanbod van biologische en natuureigen gewasbeschermingsmiddelen. Deze komen moeizaam en zeer vertraagd door de procedures in Europa en in ons eigen land. Dit is een klacht van de (kleine) biologische aanbieders.
We moeten juist ervoor zorgen dat deze middelen met voorrang op de markt komen en een goed alternatief zijn voor de chemische middelen.

De natuurlijke middelen moeten bovenaan de lijst en met voorrang door de toelatingsprocedures!

Allemaal zaken waar ik me al jarenlang voor inzet, eindelijk komt de logge machine in beweging en wordt de noodzaak duidelijk. Logisch, want er liggen zoveel argumenten aan ten grondslag dat echt niemand er meer omheen kan! Chemische bestrijdingsmiddelen zijn misschien niet helemaal overbodig maar worden te veel en te overvloedig ingezet. De gevolgen zijn al lang zichtbaar: kijk maar naar de slechte omstandigheden van de bijen! En de bijen zijn een graadmeter voor onze leefklimaat! Kreeg veel bijval in de Tweede Kamer en onze staatssecretaris gaat hiermee aan de slag.

Blij met dit resultaat!

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Voormalig lid van de Tweede Kamer, afkomstig uit Wergea. Was woordvoerder natuur, platteland en water en bemoeide zich als volksvertegenwoordiger met alles wat zij belangrijk vond. Frysk, yn ieren en sinen. Schreef iedere week een column. Een aantal daarvan is hier gepubliceerd.

Meer over Lutz Jacobi