Door Theun Nicolai op 21 januari 2016

Vluchtelingenopvang

In 2015 voltrok zich een humanitaire ramp. Onder de aanroep “Allah is groot” verwoesten Islamitische Staat en hun trawanten de levens van hun landgenoten op nietsontziende wijze. Gevolg: een grote stroom vluchtelingen naar (vooral) de buurlanden maar ook naar West-Europa en naar Nederland.

De PvdA heeft solidariteit hoog in het vaandel staan. Solidariteit met de zwakken en de verdrukten. Solidair zijn om het vluchtelingenprobleem op te lossen samen met andere (buur)gemeenten. Het is niet solidair om vluchtelingen in Achtkarspelen te weigeren en door te verwijzen naar Grootegast, Drachten, Bergum, Kollum of Dokkum die wel bereid zijn vluchtelingen op te vangen. De fractie van de PvdA is daarom niet akkoord met het standpunt van ( de meerderheid van) het College om op voorhand geen opvang van vluchtelingen toe te staan.
De fractie van de PvdA in Achtkarspelen wenst dat het College komt met een gedegen onderzoek waarbij alle mogelijkheden en onmogelijkheden in beeld worden gebracht opdat de gemeenteraad een weloverwogen beslissing kan nemen.

Bovenstaande laat onverlet dat de Europese Unie er alles aan moet doen om de toestroom van vluchtelingen op te lossen, te stoppen en eerlijk te verdelen over alle landen van West Europa. En ook aan vluchtelingen de bindende opdracht onze wetten, onze waarden en normen en onze vrouwen te respecteren en zich aldus te gedragen. Zonder uitzondering en zonder compromis!

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai