Vertrouwen

24 mei 2018

Vanavond wordt er in de raad van Achtkarspelen gestemd over de benoeming van de vier nieuwe wethouders. Die stemming is geheim, het gaat met papiertjes en zo. Er zullen dus ook wel geen stemverklaringen mogen worden afgelegd. Toch… wat zou het mooi zijn, als alle vier de wethouders het vertrouwen van de voltallige raad zouden krijgen. En hoewel ik weet dat dat hier niet gebruikelijk is zou ik dat zelf ook niet meer dan logisch vinden. Natuurlijk, je kunt het met hun politieke kleur, hun keuzes en hun bestuursstijl oneens zijn, (dat is zelfs waarschijnlijk anders kun je immers net zo goed van dezelfde partij lid worden) maar daarom kun je ze binnen die verkeerde keuzes en misplaatste opvattingen toch nog wel vertrouwen? Hoef je hun capaciteiten en integriteit toch niet ter discussie te stellen? Waarom zou je dat doen. Waarom zou je niet met vertrouwen beginnen in plaats van met wantrouwen. Het maakt de start voor het nieuwe college een stuk plezieriger en daarnaast versterkt het je eigen positie.

Tot nog toe heb ik altijd voor alle wethouders gestemd wanneer ik in de raad zat. Toch heb ik lang geleden ‘ns -namens de toenmalige voltallige oppositie- een motie van wantrouwen ingediend. Tegen diezelfde mensen dus waarin ik een jaar eerder mijn vertrouwen had uitgesproken. Maar ze hadden dat vertrouwen beschaamd. De motie in kwestie haalde het niet maar kwam wel binnen. Juist omdat ik met vertrouwen was begonnen. En neem nu het tegenovergestelde daarvan, ruim anderhalf jaar geleden. De oppositie van toen verliet de raadszaal op het moment dat de benoeming aan de orde kwam. Zij stemden niet. Spraken niet hun vertrouwen uit in de wethouders. Toch presteerden ze het om een maand (!) later een motie van wantrouwen in te dienen tegen een paar van de wethouders. Ik was er toen nog niet bij, maar het klonk eerlijk gezegd een beetje suf. Als je immers toch al geen vertrouwen hebt, hoe kun je dat dan opzeggen? Een beetje een open deur. Het zou veel groter nieuws zijn om in zo’n geval, na verloop van tijd, op te merken dat het vertrouwen plotseling was teruggekeerd. En… dat blijkt nu misschien wel het geval te zijn. Misschien krijgen de wethouders vanavond wel het vertrouwen van de hele raad. Schrijven we toch nog een beetje geschiedenis.

Nevenvoordeel daarvan is dat die stemming dan misschien wel geheim is, maar wanneer in alle wethouders unaniem het vertrouwen wordt uitgesproken hoe je echt niet te hebben doorgeleerd om precies te weten hoe de afzonderlijke raadsleden hebben gestemd. Prima, want ik hen het toch al nooit zo op al die geheimzinnigheid en die mistige procedures.

Vertrouwen. Unaniem. In alle wethouders. Ik hoop het, aan mij zal het niet liggen…