Door Theun Nicolai op 20 februari 2012

Verantwoordelijkheid en solidariteit.

Met deze pakkende oneliner hield Wientjes een pleidooi voor de zogenaamde nullijn. De nullijn houdt in dat lonen/salarissen en uitkeringen niet stijgen cq met nul procent stijgen. Theun Nicolai pleit voor een andere vorm van verantwoordelijkheid en solidariteit.

Met de nullijn houdt de minister van Financiën een smak geld extra in kas.
Een groot nadeel van de nullijn is natuurlijk dat de mensen geen compensatie ontvangen voor de inflatie van ongeveer 2.5 %. Pleiten voor de nullijn is daarmee feitelijk een pleidooi voor een verarming van ongeveer 2.5 %. Een verarming die de minst verdienende Nederlanders zich absoluut niet kunnen permitteren.

De nullijn is ook lastig te verdedigen als we kennis nemen van de bonuscultuur die in Nederland nog steeds welig tiert. Met goed fatsoen kan Wientjes geen beroep doen op verantwoordelijkheid en solidariteit terwijl “zijn mensen” zich, ondanks de recessie, te rijkelijk blijven belonen. De graai- en bonuscultuur!
Terecht is het plan van Wientjes door de vakbeweging verworpen. Immers, het plan Wientjes werkt averechts, omdat consumenten mìnder gaan uitgeven. En dát schaadt onze economie pas echt.

Verantwoordelijkheid en solidariteit zijn welkom, maar als de trap geveegd moet worden beginnen we bovenaan!

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai