Door Aafke Postma op 26 juni 2014

Veiligheidsmaatregelen voor wegen in en om Buitenpost.

Vandaag is in de gemeenteraad gesproken over de evaluatie van de aanleg van de oostelijke rondweg Buitenpost. Eerder was door Plaatselijk Belang Buitenpost en Gerkesklooster-Stroobos ingesproken op dit onderwerp. Zowel in de evaluatie als in de inspraak werd gevraagd om aanvullende veiligheidsmaatregelen. Met de voorgestelde aanvullende maatregelen wordt de leefbaarheid en veiligheid in en rond Buitenpost vergroot. De fractie stemt dan ook van harte in met het voorstel.
Wel is het college gevraagd te onderzoeken of door samenwerking met Prorail en de provincie een kostenbesparing voor de onderdoorgang van het spoor (fietstunnel)
kan worden gerealiseerd. Een hiertoe ingediend amendement is door de raad unaniem aangenomen en door het college overgenomen.

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma