Door Aafke Postma op 26 juni 2014

Veiligheidsmaatregelen voor wegen in en om Buitenpost.

Vandaag is in de gemeenteraad gesproken over de evaluatie van de aanleg van de oostelijke rondweg Buitenpost. Eerder was door Plaatselijk Belang Buitenpost en Gerkesklooster-Stroobos ingesproken op dit onderwerp. Zowel in de evaluatie als in de inspraak werd gevraagd om aanvullende veiligheidsmaatregelen. Met de voorgestelde aanvullende maatregelen wordt de leefbaarheid en veiligheid in en rond Buitenpost vergroot. De fractie stemt dan ook van harte in met het voorstel.
Wel is het college gevraagd te onderzoeken of door samenwerking met Prorail en de provincie een kostenbesparing voor de onderdoorgang van het spoor (fietstunnel)
kan worden gerealiseerd. Een hiertoe ingediend amendement is door de raad unaniem aangenomen en door het college overgenomen.

Aafke Postma

Aafke Postma

webmaster / voormalig raadslid Financiën waaronder Belastingen en tarieven, lid controle comm. , Begroting, Jaarrekening, Afval en reiniging, Precario; Onderwijs waaronder Onderwijs accommodaties, GOA, Onderwijs regelingen, Roobol; Jeugd Kinderopvang incl. accommodaties; Ruimtelijke ordening waaronder Verkeer, Vervoer, Openbaar vervoer, Bouwgrond, Bodem, Geluid, Wegen straten en pleinen, Riool, Groenbeleid.

Meer over Aafke Postma