Door Theun Nicolai op 22 januari 2015

Van minimabeleid naar armoedebeleid.

Armoedebeleid gaat verder. Het gaat over mee kunnen doen aan de samenleving. Het gaat over gezondheid, meedoen, zelfredzaamheid, arbeidsperspectief. Beleid moet gericht zijn op welzijn, op kinderen, op werk. Dit komt goed tot uitdrukking in de notitie die het college aan de raad geeft voorgelegd.
Tevreden zijn we over het kinderbeleid. Kinderen mogen nooit de dupe worden van de armoede van hun opvoeders. Kinderen moeten altijd mee kunnen doen, aan sport, cultuur, aan schoolkamp, aan alles.

Een kanttekening van de PvdA. Dat gaat over de terminologie. Deze is verwarrend. Dat is niet de bedoeling van het beleid. We hopen dat het college hier nog eens kritisch naar kijkt.

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai