Door Gerda Postma op 12 februari 2014

Uw stem is 19 maart van waarde!

Veel inwoners van Achtkarspelen zijn hard geraakt door de crisis. Ze zijn hun baan kwijt, in inkomen op achteruitgegaan of hebben hun huis in waarde zien dalen. Ze zijn in grote onzekerheid over hoe hun toekomst er uitziet.

Ze zijn teleurgesteld in de politiek en ik begrijp dat. De afstand tussen Den Haag en de burger is te groot. Daarom is het goed dat meer taken naar de gemeenten gaan. Taken die beter geregeld kunnen worden dichtbij de mensen. Daardoor is er meer ruimte voor maatwerk, maar… óók voor verschillen. Dat kan een voordeel zijn, de inwoners kiezen zélf welke gemeente ze willen zijn. Het kan ook een nadeel zijn omdat er grote verschillen tussen gemeenten kunnen ontstaan.

Gaan we straks op basis van sociale voorzieningen kiezen in welke gemeente we willen wonen?

De inwoners van Achtkarspelen kunnen zelf bepalen wat voor gemeente zíj willen zijn. Door op 19 maart hun stem uit te brengen.

Dat begint bij duidelijkheid over waar elke partij voor staat en vertrouwen in de mensen die dit uit moeten voeren. Gemeentepolitiek is anders dan landelijke politiek. De mensen die u vertegenwoordigen zijn mensen die in uw gemeente wonen en die direct aanspreekbaar zijn op de keuzes die ze maken.

De PvdA in Achtkarspelen heeft een duidelijke visie op welke gemeente ze wil zijn. We willen een gemeente waar iedereen van waarde is. Wij willen een gemeente die investeert in mensen. In kansen en dromen van mensen.

Dit willen we doen door te investeren in werkgelegenheid. Door ambitie te tonen. Door te investeren in scholing en werkervaring zodat de afstand tot de arbeidsmarkt wordt overbrugd. Werk geeft waarde!

De PvdA Achtkarspelen wil daarnaast investeren in armoedebestrijding. Natuurlijk door werk waar het kan. Maar daar waar het niet kan door een sociaal en waardig minimabeleid. Bijvoorbeeld door het geven van een vrijwilligersvergoeding aan mensen in de bijstand die vrijwilligerswerk of mantelzorg doen.
Deze mensen zijn van grote waarde voor de samenleving. Er is niets waardigs aan niet rond kunnen komen, niet mee kunnen doen of zelfs naar de voedselbank moeten. Wij willen een Achtkarspelen waar iedereen mee kan doen. Meedoen geeft waarde!

De PvdA Achtkarspelen wil goede zorg, dichtbij de mensen. Zodat mensen in hun eigen omgeving oud kunnen worden. Door passende woningen en zorgpunten in ieder dorp. Zodat ook ouderen mee kunnen blijven doen. Ouderen zijn van waarde!

De PvdA Achtkarspelen wil investeren in de toekomst van kinderen. Door te investeren in onderwijs, sport, cultuur, natuur en milieu. De toekomst van kinderen is van waarde!

Een uitgebreide beschrijving van onze plannen vindt u in ons verkiezingsprogramma.

Uw stem is op 19 maart van waarde!

 

Dit artikel is terug te vinden met de zoekknop GR2014