Door op 4 mei 2014

Twee jubilarissen gehuldigd op 1 mei.

1 mei is natuurlijk binnen onze Partij van de Arbeid een bijzondere dag. Ook in onze afdeling krijgt deze brede aandacht. Zo hebben we als bestuur alle senioren een rode roos bezorgd en gaan delegaties van onze afdeling naar de herdenkingen in Nij Beets en Franeker. Bijzonder is het dat leden ondanks de stormen die er soms zijn in onze partij toch altijd “hun” partij trouw zijn gebleven en pal achter die partij blijven staan.

Op 1 mei 2014 konden we namens bestuur en de afdeling twee van die trouwe leden in het zonnetje zetten. De 91 jarige Fokke Bruining werd in het Suyderhuis in Surhuisterveen door de bestuursleden Joop Bekkema en Jan Kloosterman bezocht en hem werd het ereteken voor meer dan 25 jarig lidmaatschap opgespeld. Bruining was zeer ingenomen met deze onderscheiding. “Dit fyn ik moai en ik hâld it spjeldsje hjoed op as ik op besite gean by myn sike frou yn Brechhiem” vertelde hij.

Bij Bonne Helfrich in Surhuisterveen werd onder het genot van een kopje koffie de onderscheiding uitgereikt. Bonne is al meer dan 25 jaar actief in de afdeling en op hem wordt nooit vergeefs een beroep gedaan door de afdeling.

“We binne wiis mei sokke minsken”. aldus voorzitter Jan Kloosterman.

IMG_9807 (640x427)

Bestuurslid Joop Bekkema huldigt jubilaris Bonne Helfrich.

 

IMG_9814 (640x427)

Bestuurslid Joop Bekkema huldigt jubilaris Fokke Bruining.