16 mei 2014

Theun Nicolai fractievoorzitter PvdA Achtkarspelen.

Met de benoeming van Gerda Postma tot wethouder voor de PvdA in de gemeente Achtkarspelen was de functie van fractievoorzitter vacant. Door de leden van de fractie is Theun Nicolai gekozen tot fractievoorzitter. Jaap Braams heeft de open gekomen plaats ingenomen en is benoemd tot raadslid. Aafke Postma is gekozen tot secretaris en vice-voorzitter van de fractie. Joop de Haan en Sietie Haagsma zullen fungeren als schaduwfractieleden.
Tevens zijn de portefeuilles verdeeld. Theun Nicolai wordt woordvoerder werk en inkomen, sport en cultuur, algemene bestuurstaken en gemeenschappelijke regelingen. Aafke Postma wordt woordvoerder financiën, onderwijs, jeugd, ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Tevens zal ze zitting nemen in de controle commissie en de kommisje Frysk. Jaap Braams wordt woordvoerder economische zaken / ontwikkeling, WMO, wonen en leefbaarheid.