Door Jan F. Kloosterman op 15 januari 2015

Takomst fan Noardeast Fryslân.

De PvdA van Noardeast Fryslân organiseert in het kader van de Provinciale verkiezingen een debat avond over de toekomst van Noardeast Fryslân. In deze periode wordt de Centrale As voltooid en dat biedt volgens de PvdA mogelijkheden voor de ontwikkeling van onder meer bedrijvigheid, recreatie en toerisme en de natuur. De PvdA in Noardeast Fryslân wil extra inzet van provinciale middelen in de werkgelegenheid, essentieel hierbij is ook de verbinding van onderwijs en het bedrijfsleven.

Op maandag 26 januari a.s. wordt in zalencentrum The Point in Buitenpost, een debat gehouden met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, organisaties en instellingen uit Noardeast Fryslân. De in Surhuisterveen geboren PvdA lijsttrekker Jannewietske de Vries, bijt deze avond de spits af en ook Henni van Asten uit Dokkum, lijsttrekker voor het Wetterskip, levert een bijdrage.
In een brede discussie met de bedrijven, instellingen en organisaties komen een groot aantal actuele en belangrijke zaken die voor de toekomst van Noardeast Fryslân belangrijk zijn aan de orde. De PvdA kandidaten voor de Friese staten Remco van Maurik, Douwe Hoogland, Jornt Ozenga en de 25 jarige Marco Keizer uit de Triemen gaan in gesprek met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven,organisaties en instellingen.

Jan F. Kloosterman

Jan F. Kloosterman

Valt er wel wat te kiezen. In campagne tijd tref je vaak mensen die wat over de politiek kwijt willen. Eén van de vragen die ik vaak krijg: “Valt er eigenlijk wel wat te kiezen op 21 maart.” Het is één van de vele vragen. De crisis die we een aantal jaren geleden over onze

Meer over Jan F. Kloosterman