Door Theun Nicolai op 29 oktober 2015

Sûnder ferline gjin takomst

Vandaag houdt de gemeenteraad van Achtkarspelen haar begrotingsvergadering. Fractievoorzitter hield de algemene beschouwingen namens de fractie van de PvdA. Zijn gesproken bijdrage kunt u zien en horen op de site van de gemeenteraad.

“Us mienskip hat foldwaande draachkracht en fearkracht. Sjoch mar nei de inisjatieven yn us gemeente.
Likegoed sjogge we ek de ferhuftering. Minder ferdraachsumens, ek yn ús mienskip. Ek yn ús gemeente.”

Over de finciële positie van onze gemeente:
“Finansjes bepale it ritme yn ús gemeente. Fan it ferline út hat ús gemeente in tige slecht “track-record”. Dat hat neat te krijgen met partij of gesindte. In koalysje mei de PvdA en in koalysje sûnder de PvdA jout mear út as dat der binnenkomt. En dat jildt ek foar de oare partijen. We moatte mei syn allen út de finansjele ûntkenningsfase.
Wy wolle ein 2018 in sletten begrutting hawwe. Dat sil dreech wêze, net ien wurdt oan “het onmogelijke gehouden” en as ried sille we mei ús ferantwurdlikheid dêr yn nimme moatte.”

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai