Door Aafke Postma op 25 juni 2015

Stynsgea krijgt een school voor iedereen.

Het college van B&W vraagt de raad om in te stemmen met het opheffen van de openbare school Maskelyn te Augustinusga. Dit kunnen we met een hamerslag voorbij laten gaan. Maar de fractie van de PvdA is tevreden dat het opheffen van de openbare school gepaard gaat met het oprichten van een algemeen toegankelijke school in Augustinusga. Dat alle kinderen uit het dorp, ongeacht hun levensovertuiging of achtergrond naar een school toe kunnen gaan. Een school die wat groter wordt en daardoor meer bestaansrecht heeft, ook in de toekomst. We zijn ook tevreden dat er binnen de school ruimte is voor levensbeschouwelijke lessen voor alle gezindten. We zijn blij om te horen dat de ouders, de medezeggenschap en het dorp achter de fusie staan. Dat maakt het elkaar kennen en begrijpen mogelijk. Daarom kan de PvdA instemmen met het besluit om openbare basisschool Maskelyn op te heffen.

Aafke Postma

Aafke Postma

webmaster / voormalig raadslid Financiën waaronder Belastingen en tarieven, lid controle comm. , Begroting, Jaarrekening, Afval en reiniging, Precario; Onderwijs waaronder Onderwijs accommodaties, GOA, Onderwijs regelingen, Roobol; Jeugd Kinderopvang incl. accommodaties; Ruimtelijke ordening waaronder Verkeer, Vervoer, Openbaar vervoer, Bouwgrond, Bodem, Geluid, Wegen straten en pleinen, Riool, Groenbeleid.

Meer over Aafke Postma