Door Joop de Haan op 6 december 2015

Strijd tegen minimumjeugdloon

3,96 euro per uur. Bruto. Dat is het loon voor een werkende jongere van 18 jaar tot 23 jaar. Bij een fulltime werkweek is dat 683 euro per maand. Bruto. Dat is te weinig om een zelfstandig bestaan mee op te bouwen. En het is niet eerlijk. Dat vindt de PvdA in Achtkarspelen.

Het minimumjeugdloon is onrechtvaardig. Een 18-jarige werknemer verdient maar 45% van wat een 24-jarige verdient. Die 18-jarige mag wel trouwen, stemmen en gekozen worden. Diezelfde 18-jarige wordt verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Voor het volle bedrag.

Het minimumjeugdloon is achterhaald en oneerlijk. Bij de invoering in 1974 was het normaal dat vader de kostwinner was. Men vond het toen niet nodig dat een jongere een volwaardig loon verdiende. Later kwam daar het argument bij dat jongeren minder productief zouden zijn. Het idee van een kostwinner is allang achterhaald. En waarom zou een 22-jarige met vier jaar werkervaring minder productief zijn dan een 30-jarige die een carriereswitch maakt?

Het minimumjeugdloon is niet van deze tijd. In 1974 gingen jongeren na school of dienstperiode meteen aan het werk en kregen ze bij de werkgever een opleiding. Tegenwoordig is minstens een diploma nodig om kans te maken op een baan. Het is afwachten of je over een jaar nog bij die zelfde werkgever werkt. Het is ook maar de vraag of die werkgever nog in je opleiding wil investeren.

Ik hoor geregeld dat jongeren met een gewoon loon duurder zijn en daardoor minder snel aan een baan zouden komen. Hier is echter nog nooit een goed onderzoek naar gedaan.
Het gelijktrekken van het minimumjeugdloon met het gewone minimumloon heeft ook nog een voordeel. Jongeren kunnen dan meer besteden. Die uitgaven komen ten goede aan de economie. Nu staat de koopkracht van het minimumjeugdloon al 25 jaar stil. Onacceptabel!

Onlangs sprak ik een 18 jarige vrouw. Zij vertelde een schrijnend verhaal. Na het volgen van een modeopleiding werkt ze nu fulltime in haar droombaan. Voor 700 euro per maand. Bruto. Ontgoocheld gaf ze toe dat ze iedere maand geld te kort komt. Dat is oneerlijk: fulltime werken en niet rond kunnen komen!
Veel studerende jongeren kunnen alleen zelfstandig wonen door maximaal bij te lenen. Zélfs als ze een baan hebben. Deze jongeren beginnen straks na hun studie met een achterstand. Ondanks dat ze naast hun studie gewoon hebben gewerkt. Ook dat is oneerlijk!

De PvdA in Achtkarspelen wil dat jongeren van 18 jaar en ouder die voor de gemeente werken een volwassen loon gaan verdienen. Daar strijden wij voor samen met de Jonge Socialisten. Binnenkort hoort u meer van ons!