Door Gerda Postma op 23 september 2012

Sterker en socialer met de VVD?

Zaterdag 22 september was Gerda Postma bij de Politieke Ledenraad van de PvdA. Ze hoorde daar een kritisch geluid over vorming van een kabinet met de VVD. Waarom dan toch een kabinet met VVD serieus onderzoeken?

Inwoners, kiezers en leden van de PvdA in Achtkarspelen

Vanmiddag was ik bij de Politieke Ledenraad van de PvdA. Ook hier was een weliswaar positief maar kritisch geluid te horen over de mogelijk vorming van een kabinet met de VVD. Geluiden die ik ook op straat hoor.
Diederik Samsom heeft uitgelegd waarom hij denkt dat dit de meest logische stap is. De verkiezingsuitslag, de urgentie om Nederland uit de crisis te krijgen en de keuze van andere partijen maken dat deze optie serieus moet worden onderzocht.

Ik deel dit. Alhoewel ook ik liever over links was gegaan, daar ligt immers de meeste kans om Nederland op onze manier, sterker en socialer uit de crisis te krijgen. Maar feit is dat de kiezer heeft gekozen en dat een aanzienlijk deel van de bevolking daarbij haar steun voor de VVD heeft uitgesproken. We kunnen niet net doen alsof dit gegeven er niet is.

Een andere reden om een kabinet met VVD serieus te onderzoeken, ligt in mijn ogen in, wat de verkiezingsuitslag ook hard heeft blootgelegd, de tweedeling. Een sterker en socialer Nederland begint bij het overbruggen van deze tweedeling. Als wij niet bereid zijn om die brug te slaan hoe kunnen we dit dan van onze inwoners vragen.

Ik heb er alle vertrouwen in dat Diederik en Jeroen samen zullen gaan en staan voor een sterker en socialer Nederland en zullen vasthouden aan het kompas, eerlijk delen en vooruitgang mogelijk maken. Die toezegging heeft Diederik ook vanmiddag gedaan.

Met u wacht ik de onderhandelingen af. We zullen te zijner tijd graag met u in gesprek gaan over de uitkomst. Binnenkort is er weer politiek cafe. We gaan dan samen met Lutz Jacobi terugkijken op de verkiezingen. Ik hoop u daar allen te ontmoeten.

ledenraad met Diederik Samsom