Door Lutz Jacobi op 20 november 2013

Stemverklaring Lutz Jacobi over de JSF.

Vandaag heb ik, in afwijking van mijn fractie voor de motie Hachchi gestemd. De reden daarvoor is dat ik meer duidelijkheid wil over de geluidsoverlast die omwonenden van de vliegbases Leeuwarden en Volkel gaan ervaren alvorens het kabinet definitief overgaat tot de aanschaf van de JSF als opvolger van de F16. Die omwonenden in dorpen als Marssum, Jelsum en Cornjum hebben, net als de bewoners van de vele andere dorpen onder de vliegroutes en bewoners in het Waddengebied reden tot zorg over die geluidsoverlast.

De zorgen van deze mensen zijn door de PvdA altijd zeer serieus genomen. Ik heb me daar persoonlijk ook steeds voor ingezet. Ook bij de stemming vandaag is weer gestemd over een motie van de PvdA waardoor alles op alles wordt gezet om de geluidsoverlast te monitoren en tot een minimum te beperken. De geluidscontouren staan sowieso niet ter discussie. Dat neemt niet weg dat onzekerheid blijft over het geluidsniveau dat de JSF gaat produceren en het effect daarvan op de leefbaarheid voor omwonenden van de vliegbases. Ik wil die onduidelijkheid weggenomen zien door middel van een onafhankelijk geluidsonderzoek naar de JSF voordat het kabinet tot definitieve besluitvorming overgaat. Pas als de gevolgen voor de geluidsoverlast helemaal in kaart zijn gebracht, kan ik een definitief oordeel vellen.

Met mijn stem voor motie 23 breng ik dat tot uitdrukking, die motie sloot het dichtst aan bij mijn opvatting. Dat gold niet voor andere moties die geen of geen juiste motivering gaven.

N.B. Ik heb nog nooit eerder afwijkend van mijn fractie gestemd, maar wilde vandaag tot uitdrukking brengen dat mijn zorg over de geluidsoverlast voor omwonenden mij niet in staat stelt al een definitief oordeel te geven over de beslissing van het kabinet de JSF aan te schaffen als opvolger van de F16.
Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Voormalig lid van de Tweede Kamer, afkomstig uit Wergea. Was woordvoerder natuur, platteland en water en bemoeide zich als volksvertegenwoordiger met alles wat zij belangrijk vond. Frysk, yn ieren en sinen. Schreef iedere week een column. Een aantal daarvan is hier gepubliceerd.

Meer over Lutz Jacobi