14 maart 2014

Stemmen per volmacht.

Bent u verhinderd om naar het stembureau te gaan? Dan kunt u gebruik maken van het stemmen per volmacht.

Onderhandse volmacht (machtiging door overdracht van de stempas):

  • Hierbij verleent de ene kiezer (volmachtgever) een volmacht aan een andere kiezer (gemachtigde) door het invullen van de achterkant van de stempas. De gemachtigde brengt deze volmachtstem tegelijkertijd met zijn eigen stem uit. Hij moet ook een kopie van een identiteitsdocument van de volmachtgever laten zien.

Als u iemand wilt machtigen via de stempas moet de gemachtigde:

  • een stempas hebben ontvangen
  • woonachtig zijn in onze gemeente
  • achterzijde van de stempas invullen
  • uw stempas ondertekenen (u zelf ook)
  • tegelijk met uitbrengen van zijn stem ook voor u stemmen
  • niet meer dan 2 machtigingen aannemen
  • stemmen in eigen gemeente
  • uw identiteitsbewijs (of een kopie ervan) hebben (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart).

Let op: U kunt de volmacht die u heeft verleend op de stempas, nog intrekken tot het moment waarop de gemachtigde de stem uitbrengt.

Op de site van de gemeente Achtkarspelen leest u meer informatie (klik hier).

GR2014