Door Theun Nicolai op 28 mei 2014

Spreekbuis 28 mei 2014.

Een sociale, lokale en belutsen mienskip
Onder deze titel heeft de coalitie van FNP, GBA en PvdA haar coalitieprogramma voor de periode 2014-2018 gepresenteerd. Als speerpunten van beleid zijn benoemd 1. Werken en meedoen, 2. Zorg voor wie het nodig heeft en 3. Behoud van voorzieningen. Zelfs de oppositie was redelijk mild over het coalitieprogramma. Hoewel het CDA mopperde over 12 in plaats van 11 dorpen en de extra kosten voor de Friese versie van het coalitieprogramma waren CU (constructief, maar zorg om alcohol, drugs en minima) en VVD (een open en duidelijk programma met kansen) kritisch meedenkend.

Jeroen Dijsselbloem op bezoek bij Barkmeijer Shipyards
Het door de PvdA georganiseerde bezoek van Jeroen Dijsselbloem stond in het teken van overheidsbeleid en kansen voor de Noordelijke scheepsbouw en werkgelegenheid. Het bleek dat Spanje zijn scheepsbouw (te) ruimhartig subsidieert en Barkmeijer en anderen behoefte hebben aan een werf te Harlingen. Gedeputeerde Hans Konst (PvdA) zegde toe welwillend te zijn om met NUON-geld een en ander te realiseren.
Werkgelegenheid in Stroobos loopt dus via Spanje, Harlingen en Leeuwarden. Voor de politiek in Achtkarspelen een uitdagend format.

Werk en zorg
Twee van de vele uitdagingen waar Achtkarspelen voor staat. Door werk wordt armoede bestreden, eigenwaarde gecreëerd en een sociaal netwerk opgebouwd. Door werk doen mensen mee en dat is ongelooflijk belangrijk. Mensen die dat om fysieke of sociale reden niet kunnen krijgen wél de mogelijkheid om maatschappelijk mee te doen. Wij vinden dat de gemeente een (overkoepelende) Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) op moet richten ten dienste van deze mensen. Centraal daarbij staat dat een ieder meedoet binnen zijn of haar vermogen, vaardigheid en kunde.
De gedecentraliseerde zorg vormt een andere uitdaging. De zorgvraag moet zich richten op noodzaak en op eerlijke persoonsgebonden budgetten. De PvdA staat voor zorg dicht bij de mensen (wijkverpleging), voor lokale en kleinschalige zorg en voor zorg met een minimum aan bureaucratie. Niet de stopwatch maar de mens moet centraal staan in de zorg!

Tot slot
Naast de vraag wat de gemeente kan betekenen voor zijn burgers zal de vraag actueel zijn wat de burgers kunnen betekenen voor hun gemeente. Het in stand houden van voorzieningen vereist steeds meer betrokkenheid van de burger. Het faciliteren en ondersteunen van de burger blijft een overheidstaak

Bovenstaande is geschreven vanuit het diepe besef dat politiek van relatief belang is. De recente droeve gebeurtenis te Twijzel leert ons nederigheid en een diep gevoel van medeleven.

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai