Sociale zekerheid arbeidsmarkt is fundament van woningmarkt.