22 januari 2011

Sociale zekerheid arbeidsmarkt is fundament van woningmarkt.

BUITENPOST – “De flexibilisering van de arbeidsmarkt moet een van de grootste zorgen van de PvdA zijn, omdat het sterkste punt bij de PvdA het sociale profiel is”. Tweede Kamerlid Jacques Monasch (PvdA) sprak zich hiermee maandagavond in The Point te Buitenpost niet uit tegen de toenemende privatisering, maar wel tegen de gevolgen hiervan. “Straks heb je weer een andere collega die je taal niet spreekt”.
Tweede Kamerlid Jacques Monasch (PvdA): Terug naar vijfsterren-overheid

De  privatisering is volgens hem een van de hoofdoorzaken van de toestroom van kiezers naar populistische partijen, zodat de gevestigde politieke partijen afkalven. De gevolgen van het privatiseren zijn naar zijn mening jarenlang niet onderkend door de gevestigde orde. “Een flexibele arbeidsmarkt ondermijnt onze samenleving. Mensen kunnen geen huis meer kopen, omdat ze geen vast arbeidscontract hebben”. Hij wees hierbij naar de keiharde gevechten rond onder meer de postmarkt. Een noodzaak is hierbij in zijn visie dat er ‘goudomrande afspraken’ met de werknemers worden gemaakt om daarmee te voorkomen dat een groeiend aantal mensen met steeds lagere beloningen genoegen moet nemen.

Te theoretisch

De opkomst van populistische partijen schreef hij daarnaast toe aan de hang naar grootschaligheid bij veel publieke zaken. “Volgens theoretische modellen is het werk van bijvoorbeeld verpleegsters en politiemensen naar een hoger abstractieniveau gebracht. De drive naar meer efficiency is niet te kwader trouw geweest, maar de beweging naar grootschaligheid is voor de sociaal-democraten fout geweest”. Als een schoolvoorbeeld van een historisch langdurig goede ontwikkeling noemde hij Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) die in Achtkarspelen zo’n 2.900 woningen in de verhuur heeft. “SWA is aldoor bij haar kerntaken gebleven en stort zich niet in het grote avontuur”.

Luisteren

Ook in internationalisering zijn gevestigde politieke partijen volgens hem in de laatste decennia doorgeschoten. “Europa heeft plat gezegd geen zak te maken met onze woningmarkt. Als gevolg van privatisering, grootschaligheid en internationalisering krijg je een instelling waarbij steeds meer mensen zeggen: ze zoeken het maar uit. Pim Fortuyn en Geert Wilders hebben hierop handig ingespeeld”. De gevestigde partijen zoals de PvdA doen er in zijn optiek goed aan scherp te luisteren naar de onvrede. “Zeg nooit: jullie zeuren, want dan sluit je je af van hun boosheid. Het ergste is vaak ook nog dat het onze groepen zijn”. Het advies voor sociaal-democraten moet dan ook zijn dichtbij de mensen te staan. Een terugkeer naar een ‘vijfsterren-overheid’ bepleitte Jacques Monasch voor het herwinnen van de gemeenschapszin. Alleen op die manier kan de menselijke maat weer in zwang raken. “Bij huurders die door herstructurering nu hun huis moeten verlaten, wordt er gesproken over business-cases. Dat is een slechte vorm van communicatie. Het zijn huurders en we moeten durven te opereren vanuit de mensen en vanuit menselijke aspecten”, zo beklemtoonde hij bij de drukbezochte PvdA-ledenvergadering Achtkarspelen.

Ommezwaai

Bij zijn werkbezoek aan Stichting Woningbouw Achtkarspelen (SWA) stelde hij ’s middags al de 625 miljoen a an huurtoeslag aan de kaak die woningbouwcorporaties per 2014 aan de landelijke overheid moeten afdragen. Een eerdere heffing voor Vogelaarwijken betitelde hij eveneens als ongelukkig. Het innen van de huurtoeslag is volgens hem ten onrechte door het kabinet-Rutte als een bezuinigingsmaatregel ingeboekt. “Donner stelt zich hierdoor nu meer op als deurwaarder dan als minister”. De voorkeur van Monasch gaat uit naar meer investeren door de woningbouwcorporaties voor het aanzwengelen van de economie en voor het lenigen van de woningnood. SWA telt op dit moment ruim 1.300 woningzoekenden. Van een ommezwaai kan volgens Monasch sprake zijn bij de totstandkoming van de nieuwe Woonvisie door de regering. “Er komen steeds meer groepen en nu zelfs de landelijke vereniging van makelaars die de hypotheekrenteaftrek ter discussie durven stellen. Bij de nieuwste regelgeving moeten we ervoor zorgen dat er geen wijken komen voor alleen de rijken en wijken voor uitsluitend de armen. Zo moet het niet”. Van directeur-bestuurder  Riekele Heida van SWA kreeg hij de boodschap mee ook de inkomensgrens voor huurders los te laten. “Deze grens zorgt voor stagnatie op de woningmarkt. Wij moeten het juist hebben van doorstromers. De naijleffecten hiervan zijn groot, heel groot en dat wordt nu door de landelijke politiek sterk onderschat”, aldus Heida.

JM201103 JM201102 JM201101