8 februari 2013

Singelland in gesprek met Spekman

Op vrijdag 1 februari bracht Hans Spekman een bezoek aan vmbo-school Singelland in Surhuisterveen. Een twintigtal kinderen zat in een kring op Spekman te wachten voor het gesprek over de sociale media. Zoals altijd was Hans gekleed in een spijkerbroek en een trui, in deze omgeving maakte dat de afstand tussen hem en de leerlingen kleiner.

Ze waren opvallend open tegen hem en Hans zei een paar keer dat hij hun openheid echt waardeerde.

Facebookruzies zijn vaak kwetsend, werd er gezegd, er wordt gescholden, kwaad gesproken en geroddeld. Het beste is er over te praten, benadrukten de kinderen. Na een gesprek is de lucht vaak weer opgeklaard. Een meisje vertelde al een paar jaar te worden uitgemaakt voor hoer. Ze had er zichtbaar verdriet van. Maar ze had veel steun van haar vriendinnen die het voor haar opnamen. En ook met haar moeder praatte ze erover. Niet iedereen kan thuis praten over wat er via twitter, whatsapp of Facebook wordt verspreid. En een jongen vertelde hoe iemand via twitter voordurend gepest werd. Gelukkig had een docent het aan de orde gesteld. Maar of het daarna beter was, werd niet duidelijk.

De leerlingen waren het er over eens dat de school best streng mag optreden: mobieltjes inleveren voor de les. En schorsen als er over een medeleerling of over een docent slechte dingen verspreid worden. En praten, in mentorgroepen, met docenten, met ouders en met degenen die je via de moderne media uitmaken voor alles wat lelijk is.

De leerlingen van Singelland zullen geen doetjes zijn maar ze lijken zich goed bewust te zijn van wat de geruchtenstroom via sociale media te weeg kan brengen. Onder leiding van een betrokken Hans Spekman ontstond een open en enthousiast gesprek. En dat is een hoopvol idee.

843875_327776660676559_1696494080_o