Door Lutz Jacobi op 20 februari 2016

Samen onze democratie verbeteren

Afgelopen woensdag was ik met een paar mensen van Doarpswurk Fryslân en twee middelbare scholieren Jeppe (18) en Hindrik (17) uit Mantgum op bezoek bij Minister Plasterk, op het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Samen waren we in gesprek over gewenste verbeteringen van onze democratie. Hoe krijgen we mensen meer betrokken bij het oplossen van maatschappelijke problemen?

Volgens de scholieren –ze deden onderzoek– is er sprake van een relatieprobleem in de politiek. Tussen de overheid en de mensen. De terugloop van verkiezingsopkomsten en leegloop van politieke partijen is het gevolg van steeds minder interesse van de kiezer, aldus de scholieren Jeppe en Hindrik: “de parlementaire democratie is een beetje ziek”. De leerlingen maken zich zorgen, en terecht! Ze bedachten een oplossing.

Met ‘Interest Panels’ willen ze met een agenda op hoofdonderwerpen, die zo breed mogelijk moet zijn om de mensen veel ruimte te geven. De mensen moet je hierbij de mogelijkheid geven om helemaal vrij ideeën te bedenken. Deze ideeën moeten zij kunnen aandragen. Agendapunten van deze ‘Interest-agenda’ hebben een deadline. Na het verstrijken van de deadline werken ambtenaren deze concrete voorstellen verder uit. Er wordt een ‘Controle-Panel’ aangesteld, bijvoorbeeld een mix van burgers en ambtenaren die het proces bewaakt. Een lokaal plan dat zou kunnen uitgroeien tot een landelijk werkwijze.

Als volksvertegenwoordiger word ik blij van deze enthousiaste interesse in politiek van jonge mensen! Initiatieven om de band tussen politiek en mensen te herstellen zijn hard nodig.

Gelukkig zijn er steeds meer goede initiatieven. Het idee van de Mienskipgroep van Doarpswurk is er ook zo een. Geïnspireerd op de Belgische G1000 werken zij aan een Friese ‘Dorpentop’. Mijn steun krijgen ze allemaal.

Handen uit de mouwen voor herstel van het vertrouwen in de politiek, in de democratie!
Niet klagen maar meedoen!

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Voormalig lid van de Tweede Kamer, afkomstig uit Wergea. Was woordvoerder natuur, platteland en water en bemoeide zich als volksvertegenwoordiger met alles wat zij belangrijk vond. Frysk, yn ieren en sinen. Schreef iedere week een column. Een aantal daarvan is hier gepubliceerd.

Meer over Lutz Jacobi