Door Lutz Jacobi op 1 december 2013

Riool in beeld.

Al ’s ochtends vroeg zat ik bij een presentatie in het perscentrum Nieuwspoort over het riool in Nederland.

De uitvinding en aanleg van onze riolering heeft een enorme impuls gegeven aan het niveau van de volksgezondheid. Daar denken we niet dagelijks aan, als we vuil water wegspoelen of ons toilet doortrekken. Wij vinden ons rioolsysteem een vanzelfsprekend gegeven. Gelukkig maar!

Maar goede riolering vergt onderhoud en steeds opnieuw weer onderzoek. Een gezin betaalt ongeveer 50 eurocent per dag voor deze basisvoorziening, dat is eigenlijk maar heel weinig als je bedenkt hoe belangrijk het riool voor ons is. In totaal ligt er meer dan 123.000 kilometer rioolbuizen in ons land in de grond. In de toekomst zullen er vele buizen vervangen moeten worden en dat vraagt veel investeringen en goede afstemming met waterbeheer in de steden en dorpen.

Goed onderhoud is belangrijk, dat gebeurt gelukkig ook in Nederland. Gemeenten zorgen voor vervanging bij slijtage van buizen maar ook voor droge voeten. Want om wateroverlast door hevige regenval te voorkomen zijn er ook boven de grond oplossingen nodig. Zodat straten, parken en groenstroken regenwater tijdelijk kunnen opvangen totdat het riool vrij is voor afvoer.  Rioolbeheer en waterbeheer hebben dan ook alles met elkaar te maken en goede samenwerking tussen organisaties is noodzaak.

Afgelopen maandag was ik bij een bijeenkomst in Amsterdam over Recreatieschappen en Waterzaken. Om te praten over allerlei waterzaken, zoals de  relatie tussen water en natuur, en de waterzuivering. Daar bleek dat in Amsterdam het samenspel van de verschillende – bij waterzuivering en waterbeheer betrokken – organisaties al nauw samenwerken en voortvarend ontwikkelen. Zo moet het!

Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

Voormalig lid van de Tweede Kamer, afkomstig uit Wergea. Was woordvoerder natuur, platteland en water en bemoeide zich als volksvertegenwoordiger met alles wat zij belangrijk vond. Frysk, yn ieren en sinen. Schreef iedere week een column. Een aantal daarvan is hier gepubliceerd.

Meer over Lutz Jacobi