Door Gerda Postma op 7 april 2013

Duidelijkheid werknemers Achtbaan

Vorig jaar nam de gemeenteraad van Achtkarspelen het besluit om tot beëindiging van het werkgelegenheidsproject De Achtbaan”over te gaan. Een ingrijpend besluit voor mensen die meer dan 10 jaar, sommigen zelfs 19 jaar werkzaam zijn bij dezelfde organisatie. Vaak zijn dat non-profit organisaties, zoals De Spitkeet in Harkema, het zwembad in Surhuisterveen of voetbalverenigingen. De 28 deelnemers aan De Achtbaan hebben, vooral in de huidige economische crisis, gelet op hun leeftijd en afstand tot de arbeidsmarkt, bijna geen kans meer hebben op een reguliere baan.

Door verschillende van de betrokken organisaties is de wens geuit om deze “Achtbaners”, met behoud van hun ww-uitkering, vrijwilligerswerk te laten doen bij hun huidige werkgevers. Een optie waarvan het merendeel van de werknemers heeft aangegeven graag gebruik te maken. Dat geeft aan hoe betrokken deze medewerkers bij hun werk zijn.

Nu, eind maart, is er nog steeds geen duidelijkheid voor de medewerkers of en onder welke voorwaarden ze bij hun werkgever vrijwilligerswerk mogen blijven doen. Gerda Postma van de PvdA Achtkarspelen stelt daarom vragen aan het college van burgemeester en wethouders. “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat deze mensen nu nog niet weten of ze volgende week nog aan het werk kunnen.” vindt de PvdA-fractie. ”Of dat ze dan verplicht thuis zitten.”