24 september 2013

PvdA wil actie om werkgelegenheid in het Noorden te behouden.

Albert de Vries is Kamerlid voor de PvdA. Hij roept het kabinet op om de motie voor behoud van werkgelegenheid in het Noorden uit te voeren.

“De PvdA wil dat minister Blok er alles aan doet om de werkgelegenheid in Friesland en Drenthe te behouden. Eerder dit jaar stemde de Kamer voor mijn motie om krimpgebieden niet onevenredig zwaar te treffen bij de bezuinigingen op de rijksdienst. Nu uit de doorrekeningen van Prinsjesdag blijkt dat twee van deze provincies er in werkgelegenheid toch op achteruit gaan, wil de PvdA actie. Het Noorden mag niet eenzijdig de last van de bezuinigingen op de overheid dragen.”

Lees hier verder.