Door Aafke Postma op 6 september 2014

PvdA stelt vragen over peuteropvang

Op 16 april 2014 is door de gemeenteraad van Achtkarspelen de verordening peuteropvang behandeld. Middels een memo d.d. 14 augustus 2014 is de raad geïnformeerd over het faillissement van Amarins.
Op donderdag 28 augustus 2014 is de gemeenteraad door het college in een vertrouwelijke bijeenkomst geïnformeerd over de op handen zijnde overname van Amarins door Kinderopvang Achtkarspelen. De gemeente heeft volgens het persbericht van de curator hierop haar akkoord gegeven.
Inmiddels zijn de medewerkers van Amarins geïnformeerd over de voorwaarden waaronder ze in dienst worden genomen door Kinderopvang Achtkarspelen middels een brief. Hierin wordt onder andere gezegd dat de medewerksters salaris moeten inleveren omdat de subsidie van de gemeente niet toereikend is. Wij maken ons zorgen over behoud van het peuterwerk in alle dorpen en behoud van de huidige kwaliteit van het peuterwerk. Daarom heeft de fractie van de PvdA vragen gesteld aan het college.

1. Hoe hebt u uitvoering gegeven aan de motie waarin het college wordt verzocht om in overleg met de onderwijsbesturen en de aanbieders van peuteropvang te onderzoeken of peuteropvang kan worden gerealiseerd in de scholen, om te beginnen in de kleine dorpen?
2. In uw memo van 14 augustus 2014 geeft u aan dat u de kwaliteit van en de werkgelegenheid voor de peuterleidsters in Achtkarspelen wilt behouden en dat u dat heeft geadviseerd aan de curator. Klopt het dat toch lang niet alle medewerkers van Amarins in Achtkarspelen een nieuw functieaanbod hebben gekregen?
3. Zo ja, om hoeveel medewerkers en peuterleidsters gaat dit en wat is daarvan de reden?
4. Klopt het dat door deze situatie de peuterleidsters niet meer onder de CAO welzijn vallen en daardoor fors moeten inleveren op hun salaris?
5. Kan dit verloop van ervaren en gecertificeerde medewerkers tot gevolg hebben en daarmee effecten op de kwaliteit van het peuterwerk in Achtkarspelen?
6. Klopt het dat het nodig is om de peuterleidsters lagere salarissen te betalen omdat de gemeente bezuinigt op het peuterwerk?
7. Kan Kinderopvang Achtkarspelen ook voor de langere termijn het peuterwerk op alle locaties in Achtkarspelen blijven verzorgen onder de voorwaarden
8. Welke maatregelen neemt u om er voor te zorgen dat de kwaliteit van het peuterwerk blijft bestaan en dat peuterwerk in alle dorpen blijft gehandhaafd?

Aafke Postma

Aafke Postma

Sinds maart 2019 voorzitter van het afdelingsbestuur van de PvdA in Achtkarspelen. Daarvoor ook al veel ervaring. “Al lang lyn wie ik as lid fan de Jonge Socialisten aktyf yn de ôfdieling. Ik wie ûnder oaren belutsen by it ôfdielingsbled. We mochten ek oanskowe by gearkomsten fan it bestjoer fan de federaasje.” Later werd ze

Meer over Aafke Postma