PvdA-delegatie bracht werkbezoek aan Achtkarspelen

29 november 2017

Surhuisterveen moet zich als Regiocentrum ontwikkelen

Op het gemeentehuis in Buitenpost kon burgemeester Gerben Gerbrandy een brede PvdA delegatie verwelkomen die een werkbezoek brachten aan de gemeente. Hij zei blij te zijn met de belangstelling vanuit de PvdA hoek voor Achtkarspelen . Onder leiding van statenlid Douwe Hoogland was een gezelschap van statenleden, fractiemedewerkers, gewestelijke bestuursleden en eerste kamerlid Jannie Vlietstra naar Achtkarspelen gekomen voor een werkbezoek. Wethouder Sjon Stellinga memoreerde dat het grondgebied van Achtkarspelen één van de oudst bewoonde gebieden is in Fryslân. Tienduizend jaar geleden trokken hier als jagers/verzamelaars rond schetste hij en nu zijn we vierhonderd generaties verder. Het DNA van die jagers zit nog steeds in de bewoners van onze gemeente meende hij omdat veel van die inwoners oplossingsgericht denken net als de jagers vroeger. Hij nodigde de delegatie uit deze dag samen met de PvdA mensen uit  zijn gemeente het gebied in te trekken en te zien en horen wat Achtkarspelen beweegt.

Met de PvdA delegatie werd een bezoek gebracht aan de Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA) waar mensen met een achterstand tot de arbeidmarkt begeleid worden naar werk. De MOA, die nu een jaar lang actief is in de gemeente kent een goede start liet directeur Sipko Postma weten. Het loopt zelfs zo goed dat er wat getemperd moet worden om mensen die binnen komen een plekje te geven. Hij schetste het gezelschap dat er verschillen zijn tussen de aanpak van Caparis en die van de MOA. De MOA is meer gericht op de persoon en zijn/haar kunnen. Volgens Postma is er vanuit de MOA een goede samenwerking met het bedrijfsleven in Achtkarspelen wat te merken is doordat mensen die een opleiding bij de MOA hebben gehad, een betaalde baan vinden bij één van de bedrijven in de gemeente. In tegenstelling tot andere soortgelijke instellingen kan de MOA de eerste vijftien jaar budget neutraal verder aldus Postma.

Tussen de middag streek de PvdA delegatie neer in Kolkzicht in Surhuisterveen waar gesprekken werden gevoerd met de besturen van Achkarspelen Bedrijven Contact (ABC), H.& I., het wielercomité en plaatselijk belang. Ale Procee benadrukte namens ABC en H.& I. de regionale functie van Surhuisterveen. Het dorp heeft in de regio een centrum functie, aldus Procee, die nu het economisch beter gaat in Nederland, versterkt moet worden. Het zuiden van de gemeente kent geen krimp liet Procee de PvdA bestuurder weten maar wil expanderen. Hij noemde daarbij de verbetering van het centrum en het winkelgebied, de woningbouw, niet inbreiden maar uibreiden, de plannen van het bedrijventerrein met een nieuwe ontsluiting naar de Skieding en het zo spoedig mogelijk aanpassen van de Skieding tot een goede 80 km weg. Als Surhuisterveen als regiocentrum door kan ontwikkelen, aldus Procee, is dat niet alleen goed voor Surhuisterveen maar voor de hele regio die zich dan ook qua economie en werkgelegenheid verder kan ontwikkelen. Hij verzocht de statenleden om provinciaal mee te denken en steun te verlenen bij de verdere ontwikkeling van regiocentrum Surhuisterveen.

Ook het Nederlands kampioenschap veldrijden op 13 en 14 januari  kwam ter sprake. Albert Helfrich schetste de grote inspanningen van het wielercomité die nodig waren om dat kampioenschap naar Surhuisterveen te halen. Het is nooit vertoond dat Fryslân dat kampioenschap in de eigen provincie heeft kunnen houden en tienduizende wielerfans naar het noorden weet te trekken. Surhuisterveen doet het met het allermooiste evenement van het veldrijden tijdens culturele hoofdstad, maar mist daarbij de betrokkenheid en financiele ondersteuning van de provincie liet hij de statenleden weten.

Tot slot ging Fokke de Haan van Plaatselijk belang van Surhuisterveen met de statenleden in gesprek. In Achtkarspelen hebben alle verenigingen de vroegere historische wandelpaden opnieuw geinventariseerd liet hij weten. Daar willen de verenigingen wat mee doen en ze opnieuw openstellen. Hij vroeg de gemeentelijke en provinciale politiek de realisatie van openstellen van historische paden financieel te steunen in het belang van de verdere ontwikkeling van recreatie en toerisme in de gemeente.