Door Theun Nicolai op 15 oktober 2015

PvdA blijft investeren in De Kruidhof

Op donderdag 24 september 2015 stond De Kruidhof op de raadsagenda. Het voorstel was om De Kruidhof te Buitenpost integraal onderdeel te laten zijn van het regionaal informatiepunt van de Noardlike Fryske Wâlden. Hiervoor is een investering van circa € 1.300.000 nodig. De gemeente betaalt € 600.000, de provincie (ANNO) € 170.000 en Europa (Interreg VB North Sea Region) naar verwachting ruim € 500.000.

Feitelijk ging de discussie echter niet over de investering in De Kruidhof maar over de positie van It Koartling. Het college stelde namelijk voor dat It Koartling stakeholder, dat wil zeggen medebepaler en medebeslisser, in de investeringen rond De Kruidhof zou worden. Dat ging de fractie van de PvdA een stap te ver. Gezien de ligging van It Koartling, naast De Kruidhof, is zij wel een belangrijke gesprekspartner en een overlegpartner. Maar geen stakeholder: geen medebeslisser en geen medebepaler.

De kerntaak van It Koartling is het behartigen van het Sociaal Cultureel Werk in Buitenpost. De kerntaken van De Kruidhof en het informatiepunt Noardlike Fryske Walden zijn: Museum, Educatie, Wetenschappelijk onderzoek en Bezoekersgerichtheid. Omdat de kerntaken van It Koartling en De Kruidhof zo uitdrukkelijk verschillen kan It Koartling geen stakeholder zijn.

Dat is logisch, toch?

PvdA, CDA en CU dienden daarom een amendement van deze strekking in. Dit amendement werd fel bestreden door de woordvoerders van de fractie van de FNP, hierin gesteund door de fracties van GBA en VVD. Namens het college was wethouder Van der Veen (FNP) “not amused” over de voorgestelde wijziging.

Bij de stemming bleek dat een geringe meerderheid van de raad het amendement steunde. Klaar. Einde discussie. En nu nog stemmen over het hoofdvoorstel om over te gaan tot een investering in De Kruidhof respectievelijk het informatiepunt Noardlike Fryske Walden. Een investering van circa € 1.300.000.

“TEGEN”, zeiden de raadsleden van FNP, GBA en VVD. “Niet investeren in De Kruidhof.” Kennelijk gedreven door teleurstelling en angst omtrent de toekomstige gevolgen voor De Kruidhof.

“VOOR”, zeiden de raadsleden van PvdA, CDA en CU. Om daarmee De Kruidhof de waarborg te bieden om zich te ontwikkelen en klaar te maken voor de toekomst. Een uitdaging die de PvdA graag wil aangaan. En aldus geschiedde.

 

Kom erbij

Op 1 oktober jongstleden opende It Koartling het seizoen met als thema: “Kom erbij”. Iedereen is van waarde maar niet iedereen voelt dat als zodanig. Eenzaamheid is een probleem en het “elkaar ontmoeten” is niet vanzelfsprekend. Actueel is de noodopvang van vluchtelingen in Achtkarspelen. Laten we als inwoners en Mienskip van Achtkarspelen zeggen: “Kom erbij!”

 

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai