Door Jaap Braams op 30 september 2013

PvdA Achtkarspelen: Onafhankelijk onderzoek naar aanbesteding peuterspeelzalen.

Burgemeester en wethouders  gevraagd om opheldering.

Via betrouwbare bron is de raadsfractie van de PvdA in het bezit gekomen van een interne memo van twee van de drie coalitiepartijen in Achtkarspelen: het CDA en de FNP. Uit de memo, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, blijkt dat de eerlijkheid en objectiviteit van het college in twijfel getrokken wordt door deze beide coalitiepartijen.

De memo is gestuurd naar aanleiding van de discussie in de gemeenteraad over het  aanbesteden van het peuterspeelzaalwerk. CDA en FNP dringen al geruime tijd aan op die aanbesteding. Andere partijen zijn gereserveerder, omdat de aanbesteding lijkt op een bezuinigingsslag, terwijl de kwaliteit voorop moet staan.

De PvdA fractie zou graag willen weten wat de reden is dat het CDA en FNP zo’n heftig en beschuldigend memo naar het college sturen waarin twee wethouders van hun eigen partij vertegenwoordigd zijn. Woordvoerder Jaap Braams van de PvdA: ”Je zou haast denken dat de raad onjuist, dan wel onvolledig is geïnformeerd. En dat zou uiterst onzorgvuldig zijn van het college. Wij willen dat het college onze twijfels wegneemt en  openheid van zaken geeft”.

Onduidelijk is of de derde collegepartij, de Christenunie, op de hoogte is van het gebrek aan vertrouwen van de overige coalitiepartijen in het college. In de komende raadsvergadering zal de PvdA de vertrouwenskwestie tussen coalitiepartijen en het college aan de orde stellen. Ook zal de partij een onafhankelijk onderzoek eisen om volledige helderheid te krijgen over wat er zich ten aanzien van de mogelijke aanbesteding afspeelt.