Door Gerda Postma op 17 mei 2013

Positief resultaat inzetten voor nieuwbouw zwembad en kunstgrasvelden Harkema en Buitenpost.

Buitenpost – De gemeente Achtkarspelen houdt over het jaar 2012 ruim 2 miljoen euro over.  Omdat  het een eenmalig bedrag  betreft, vindt de PvdA Achtkarspelen dat het een mooi startbedrag is voor het versneld komen tot besluitvorming over de kunstgrasvelden in Harkema en Buitenpost. En ook voor de nieuwbouw van het zwembad De Kûpe in Buitenpost. In deze drie gevallen gaat het om eenmalige investeringen.

Het openhouden van het zwembad in de huidige vorm  is vorig jaar met één jaar verlengd en ook dit jaar dreigt een definitieve beslissing niet te komen. Voor gebruikers en medewerkers is dit een onwenselijke situatie. De initiatiefgroep”Behoud de Kûpe” heeft aangetoond dat er voldoende draagvlak is  voor het behoud van het zwembad. De PvdA ziet hierbij de bouw van een gecombineerde sporthal/ zwembad als uitkomst. De mogelijkheid tot het verduurzamen van zo’n complex met behulp van restwarmte van het naastgelegen bedrijf Enitor BV. is voor de PvdA een prachtig voorbeeld  van samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven.

Het kunstgrasveld Harkema is al lang een wens van de PvdA Achtkarspelen. Vier jaar geleden diende de toenmalige PvdA fractie in de gemeenteraad hierover al een motie in. Om financiële redenen is de aanleg van het kunstgrasveld nog steeds niet gerealiseerd. Het dorp Harkema zelf heeft inzet getoond voor de realisatie door samenwerking van voetbal en korfbal.

Het kunstgrasveld Buitenpost is nieuw op de gemeentelijke agenda. Omdat het veld vaak onbespeelbaar is, wordt een groot deel van de wedstrijden afgelast. Dit staat haaks op de doelstelling van de gemeente om sport en beweging te stimuleren.

De PvdA hoopt de gemeenteraad snel tot een besluit komt over het overschot van 2 miljoen euro van 2012. Dan kan er snel besluitvorming plaatsvinden over de kunstgrasvelden in Harkema en Buitenpost en duurzame, energiezuinige nieuwbouw van zwembad De Kûpe in Buitenpost.