Door op 1 februari 2014

PvdA Achtkarspelen op bezoek bij Lutz Jacobi.

Veertien PvdA’ers uit Achtkarspelen brachten donderdag 30 januari op uitnodiging van Lutz Jacobi, een bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag. Goed acht uur stapten de deelnemers in Buitenpost op de trein. Ernst van Raalte had voor kaartjes gezorgd en onderweg kon iedereen genieten van de verhalen van Andries Hofstra. Na een overstapje in Leeuwarden kwam het gezelschap om twaalf uur aan in Den Haag. Op weg naar de Tweede Kamer namen Hinke Veenstra en Trien van der Tuin de leiding. Na een hindernis met gedegen controle bij het Kamergebouw werd geluncht en even later werd de groep afgehaald door Marjan, de assistente van Lutz Jacobi. Zij bracht de groep naar de commissiekamer van de PvdA.

Lutz vertelde over haar werk en legde uit waarom zij als enige van de PvdA fractie tegen de aanschaf van het JSF gevechtsvliegtuig had gestemd. Het werk verdeelt ze tussen Den Haag (4 dagen) en de regio (2 dagen per week). De politieke week begint vaak op de dinsdag met een PvdA fractievergadering waarin de politieke agenda wordt besproken en amendementen en wijzigingen van stukken worden bediscussieerd. Kamerleden hebben zitting in commissies. Lutz is vooral bezig met de groene sector maar is ook vice-voorzitter van de Commissie Binnenlandse Zaken. Omdat het onmogelijk is om iedere dag van Den Haag naar Leeuwarden te reizen blijft Lutz drie nachten in Den Haag en kan ze zich ook in de avonduren aan de politiek wijden.

De PvdA verdiept zich in een aantal moeilijke vraagstukken en wil bij beslissingen ook de uitgangspunten van de PvdA overeind houden. Als voorbeeld noemt Lutz de Wajongers. Nederland heeft honderdduizenden jongeren die een Wajong-uitkering krijgen. In de afgelopen jaren hebben veel jongeren dat stempel op zich gekregen en dreigen dat hun hele leven mee te dragen. In de komende jaren zullen jongeren die door een achterstand of handicap niet volledig aan het arbeidsproces kunnen deelnemen die Wajong uitkering behouden. Jongeren die met een stuk begeleiding wel naar een volledige baan kunnen groeien zullen met begeleiding in een volwaardige baan terechtkomen.

Lutz laat ook voorbeelden zien van samenwerking met andere partijen. Zo heeft ze samen met het CDA Tweede Kamerlid Sander de Rouwe de status van de nieuw herbouwde molen in Burum op de agenda gezet, samen hebben ze daar vragen over gesteld. Friese en noordelijke samenwerking onder Kamerleden is belangrijk. Die middag gaat ze in de plenaire zitting van de Tweede kamer debatteren over de Friese taal.

Marjan, de assistente van Luz, geeft een rondleiding door het gebouw van de Tweede Kamer en vertelt het gezelschap anekdotes en bijzonderheden. Marjoleine Huizing heeft een manier bedacht om af en toe wat bijzonderheden in het kamer gebouw op de film vast te leggen en er is natuurlijk ook nog een moment om ‘samen met Lutz op de foto’ op de foto te gaan en bezoek aan de werkkamer van Lutz te brengen. In de namiddag gaat het hele gezelschap weer naar het station. Ter voorbereiding op de terugreis worden snacks en broodjes ingeslagen. Een prachtige ontspannen politieke dag die om negen uur ’s avonds afgesloten wordt op het station in Buitenpost.

 

IMG_5242

IMG_5245

IMG_5248

IMG_5253

IMG_5240