Door Gerda Postma op 30 oktober 2013

PvdA Achtkarspelen ingenomen met kunstgrasvelden.

Eerste initiatief al in 2009

In de begroting 2014 maakt het college van burgemeester en wethouders  van Achtkarspelen geld vrij voor de realisatie van kunstgrasvelden in Harkema en Buitenpost.  Al in 2009 diende de PvdA Achtkarspelen voor het eerst een motie in voor de realisatie van een kunstgrasveld in Harkema. Realisatie werd toen niet als financieel haalbaar gezien. Ook in de jaren daarna heeft de PvdA volhard in haar verzoek , maar de partij kreeg  geen bijval van de coalitiepartijen, noch van het college.

Naast Harkema bleek ook in Buitenpost een kunstgrasveld nodig te zijn. Het aantal afgelastingen van  wedstrijden is er  hoog vanwege de slechte staat van de velden. Renovatie is geen alternatief aangezien het probleem vooral door de ligging wordt veroorzaakt. Ook verplaatsen van de velden is niet reëel.

De PvdA Achtkarspelen is blij dat het college voor 2014 de noodzaak voor de aanleg kunstgrasvelden onderschrijft. Het voorstel met betrekking tot de financiering vraagt  wel enige verbetering. Het is niet vanzelfsprekend dat andere verenigingen gedwongen worden onderhoudswerkzaamheden zelf te doen. Maatwerk is hier het devies. Teleurstellend is het dat een totaal accomodatiebeleid voor de gemeente nog steeds ontbreekt.

De  financiele positie van de gemeente is verslechterd en dat is zorgwekkend. Maar noodzakelijke en wenselijke investeringen kunnen niet helemaal  op slot komen te zitten. Daarom vindt de PvdA het te verdedigen dat de kunstgrasvelden gerealiseerd worden. Wat hier  telt is de  meerwaarde die dit oplevert voor de leefbaarheid van de gemeente. De volgende stap is nu dat het college snel met een  voorstel komt. Dan kunnen de kunstgrasvelden met ingang van volgend seizoen ter beschikking staan!