Door op 26 april 2013

PvdA Achtkarspelen de boer op.

Op oriëntatie is de eigen gemeente en de politiek bij de inwoners was de doelstelling van een bezoek op vrijdag 26 april aan de veehouderij van maatschap Veenstra te Twijzel en camping Blauforlaet.

Bij de veehouderij liet Gerke Veenstra de bestuur- en fractieleden van de partij alle aspecten zien die op een grote veehouderij met 270 dieren meespelen. Boeren in het Nationaal Landschap van de Noordelijke Fryske Wâlden kent belemmeringen liet Gerke de politici weten. 90 ha bedrijfsgrond verdeeld in 45 percelen waarvan een oppervlak van 10 ha wordt opgeslokt door 20 houtwallen en elzensingels.

Een veehouderij in een kwetsbaar landschap heeft ook z’n uidagingen meent Gerke. Hoe houd je de veestapel optimaal, hoe zorg je voor kwaliteit en melkproductie. Samen met vader en broer Joost bestiert hij de veehouderij. We hebben het druk maar fokken ons eigen vee op kwaliteit en melkproductie dat er toe heeft geleid dat er een  gemiddelde melkopbrengst is van 10.000 liter per koe.

Op het bedrijf wordt met een melkrobot gemolken waarbij 24 koeien tegelijk de melkcabine passeren. Een grote melktank van 12.500 liter zorgt voor gekoelde opslag. De melkproductie van elke koe wordt automatisch vastgelegd. Een modern en schoon bedrijf constateerden de politici.

Er zijn ook zorgen voor de toekomst gaf Gerke de politici mee. Oppervlakte water dat besmet is met salmonella en invloeden van de natuurgebieden in de Mieden die door steeds meer ganzen als broedgebied worden gekozen. Besmetting met ziekten is de grootste dreiging voor de boer aldus Gerke die ook meldde dat hij de kavelgrote van het land heel graag groter zou zien.

Een bezoek aan de mini camping Blauforlaet van de familie Postma was het tweede doel. De camping die aan het vaarwater  van het Prinses Margriet kanaal ligt, grenst aan het Miedengebied en ligt op de rand van het gebied dat als ecologische hoofdstructuur is aangemerkt.

De camping telt 23 staplaatsen en is modern ingericht. Volgens de familie Postma moeten politici meer inzetten op een voorwaardenscheppend beleid voor recreatie en toerisme. Zo zou onder anderen in het Miedengebied het eeuwenoude Tsjoelepaed weer ontsloten moeten worden en toegankelijk gemaakt voor wandelaars.

In Achtkarspelen is volgens de beheerders te weinig rekening gehouden met het lopen van een ommetje maar is te veel aangesloten op landelijke netwerken van fiets en wandelpaden. De beheerders pleiten bij de politie meer mogelijkheden voor het recreëren van senioren in het gebied.  De morgen werd op de mini camping besloten met een overheerlijke lunch.