Door Theun Nicolai op 12 juli 2016

PvdA Achtkarspelen beëindigt samenwerking met coalitiepartijen FNP en GBA

Maandagavond 11 juli 2016 heeft de fractie van de PvdA vergaderd over de ontstane situatie als gevolg van een door de FNP ingediende motie tijdens de bespreking van de kadernota in de raadsvergadering van donderdag 7 juli 2016. De fractie van de PvdA heeft zich daarbij breed laten adviseren.

De motie betreffende het sociale domein is ingediend nadat alle fracties in de gemeenteraad door de FNP zijn geconsulteerd. Coalitiepartij PvdA werd door de FNP bewust buiten deze consultatie gehouden.

De motie behelsde een bezuiniging op het sociale domein ad € 510.000 per jaar die alsdan voor andere doeleinden kan worden ingezet.

Over inhoud kunnen we discussiëren, over geschonden vertrouwen en gekrenkte waardigheid niet.
De fractie van de PvdA heeft dan ook besloten de samenwerking binnen de coalitie op te zeggen.

Onmiddellijk na ons besluit zijn de fractievoorzitters van coalitiepartijen FNP en GBA persoonlijk op de hoogte gesteld.

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai