Door Gerda Postma op 25 april 2014

Principe-akkoord coalitie gereed.

Op vrijdag 11 april heeft de fractie van de PvdA Achtkarspelen unaniem besloten om, op basis van de verkiezingsuitslag, de coalitie met FNP en GBA te gaan onderzoeken. Conform het voorstel van de PvdA is, na een eerste verkennend gesprek, meteen gestart met de formatiegesprekken. Na twee weken formatie is er op 24 april een principe-akkoord gesloten. Hiermee was er overeenstemming over de inhoudelijke koers en de portefeuille-verdeling. Op 24 april is dit aan de gemeenteraad bekend gemaakt.

Op 6 mei zullen de onderhandelingen worden hervat waarbij de financiën onderwerp van gesprek zullen zijn. Er vanuit gaande dat er die week overeenstemming wordt bereikt, zal de fractie het resultaat op maandag 12 mei, in een speciale ledenvergadering, voorleggen aan de leden.

De fractie is positief over de sfeer waarin de gesprekken tot nu toe hebben plaatsgevonden en ziet de uitkomst met vertrouwen tegemoet.