Precario

Door Sjon Stellinga op 29 december 2017

Krijg je daar ineens een brief van Vitens in de bus met de aankondiging dat een maatregel van de gemeente hen ertoe zal dwingen om in de toekomst vijfenzeventig euro extra in rekening te brengen. Zoiets tenminste. En de strekking is in elk geval duidelijk, het ligt aan de gemeente. Nu valt hier wel iets meer over te zeggen en ik zal dat zo ook doen, maar het is aardig om dan de allereerste reacties onder de loep te nemen. Die gaan namelijk niet in de richting van ‘hoe lossen we dit op’, maar we proberen met z’n allen onmiddellijk een zondebok aan te wijzen. En natuurlijk is de ondertoon van de wijzende vinger dan steevast; “Het was mijn schuld niet, echt niet!”. Het doet een beetje denken aan die eindeloze discussie in de raad over de biovergister. Alles leek erop te duiden dat deze ooit bij wijze van ‘boppeslach’ door de FNP naar Kootstertille was gedirigeerd, maar toen er massaal tegen geprotesteerd werd, werd alles uit de kaast gehaald om dit te ontkennen. Geheime vergaderingen, vertrouwelijke aantekeningen, anonieme ex-ambtenaren, mysterieuze Amerikaanse procedés, het werd allemaal benoemd om maar aan te tonen dat de betreffende partij volmaakt onschuldig was. En wat mij betreft hebben ze gelijk! Als ze dat zo willen graag horen doe dat dan, want dan kunnen we tenminste verder. Kunnen we nadenken over een oplossing in plaats van over de oorzaak. Over morgen in plaats van over gisteren.

En ditzelfde dreigde dus even te gebeuren met betrekking tot de zogenaamde precario, het geld dat Vitens aan de gemeente moet betalen omdat hun leidingen door onze grond lopen. Weer dreigde er vooral over de oorzaak en niet over de oplossing te worden gepraat. Voor mijzelf overigens ook nog wel redelijk interessant, dat duiden van die oorzaken, want ik woonde en werkte in de tijd waarin dit speelde (geldt overigens ook voor de biovergister) niet in Achtkarspelen. Dus ik leer er nog het één en ander van ook. Maar goed, echt vruchtbaar is het allemaal niet, dat gepraat over vroeger. Dus daarom maar even luid en duidelijk vastgesteld dat een bescheiden onderzoekje van mijn kant heeft uitgewezen dat de PvdA in Achtkarspelen destijds ook ‘voor’ dit initiatief heeft gestemd. In dit verband hebben we dus vuile handen! En dat is echt absoluut niet iets om je voor te schamen. Sterker nog, als je nooit iets zou hebben geprobeerd, nooit een risico hebt durven nemen, nooit een initiatief zou hebben gesteund, dan hadden we nu nog steeds met z’n allen in een grot geleefd. En dat willen we ook niet, prima dus om zo af en toe ene nieuwe weg in te slaan. Alleen… als die weg heilloos blijkt dan moet je dat wel op tijd in willen zien. En in dit geval lijkt dat zo te zijn. Vijfenzeventig euro per huishouden, dat kan echt nooit de bedoeling zijn geweest, dat wil niemand. En daarom moet die precarioheffing van tafel. Echt, dat moet gewoon! Kunnen we later, wanneer mensen dat echt willen, nog  wel ‘ns gaan miezemuizen hoe het allemaal zo gekomen is, op dit moment staat de oplossing centraal. En wat mij betreft is de oplossing helder. Alles doen om die precarioheffing ongedaan te maken!

Sjon Stellinga

Sjon Stellinga

Sjon heeft zich in diverse rollen binnen en buiten de PvdA-Achtkarspelen gemanifesteerd als een gedreven politicus en bestuurder. Hij is in staat om stelling in te nemen en daarin zo nodig flexibel én vasthoudend te zijn. Sjon is stevig en overtuigend in presentatie en wordt in de gemeente gewaardeerd, zowel binnen als buiten het gemeentehuis.

Meer over Sjon Stellinga