Door Jaap Braams op 19 juni 2013

Politiek van de kettingzaag.

‘Kaalslag in Achtkarspelen’

Zolang ik mij kan heugen ligt er in de hoek Blauwhuisterweg/Boelenswei een graslandgebied met een ongebruikelijk rijk gevarieerde begroeiing, omzoomd en doorsneden door prachtige boomwallen. Een voorbeeld hoe grasland er ook uit kan zien in plaats van de egaal groene biljartlakens bedoeld voor de hoogst mogelijke grasproductie.

Zieke schapen herstelden hierop vanzelf binnen twee weken omdat ze dat konden vinden wat ze voor hun gezondheid nodig hadden.

Eigenlijk had dit gebied aangekocht moeten worden door een of andere organisatie ter behoud van authentiek landschap.

Helaas, berouw komt na de zonde.

Het gebied van de Friese Wouden is aangewezen als nationaal landschap. Juist de gemeente moet er op toezien dat dit landschap behouden blijft. Als we Achtkarspelen ook toeristisch interessant willen houden moeten we ons bijzondere landschap in stand houden.

Begin dit voorjaar is de kettingzaag gezet in 80% van de bomen.

Kort daarna is er een grote hoeveelheid drijfmest op gedumpt, daarna de ploeg er in en mais ingezaaid.
Wat eens een juweel van houtwallen, coulissen landschap met een grote biodiversiteit was is nu een maisplantage van zo’n 40 hectare geworden.

De eigenaar staat het vrij om te ploegen en te zaaien.

Ongetwijfeld is voor de kap een vergunning verstrekt door Burgemeester en Wethouders.

Gebruikelijk is echter dat onderhoud aan houtwallen en singels gefaseerd over een heel aantal jaren gepland wordt.

Boeren aangesloten bij de ‘Noardlike Fryske Walden’ doen dit, ter behoud van het typische coulisselandschap.

Heeft het college een dergelijk onderhoudsplan niet als voorwaarde gesteld?

Of past dit volledig in het college beleid?

Eerst de kaalslag in de sociale minima voorzieningen, welzijnswerk, peuterspeelzaalwerk. Uitbreiding van commerciële zones terwijl industrieterreinen lang niet gevuld zijn en alle ruimte voor uitbreiding intensieve veehouderij. Privatiseren en aanbesteden, een benadering die landelijk al lang zijn negatieve kanten heeft laten zien.

Elkenien dwaande, ‘iedereen doet (maar) wat’, krijgt met deze rigoureuze bomenkap het beeld van een ‘Chainsaw Massacre’, na ons de zondvloed.

Gaat hier in het college autonoom z’n eigen gang of wordt dit vooral gedragen door de coalitiepartijen FNP voorop met CDA en CU in het kielzog.

FNP die toch vooral sterk lijkt te zijn in vóór zijn, maar tegen stemmen of andersom (een ruggegraat als een tuinslang; concludeerde ooit Sjon Stellinga); tegen uitbreiding kippenmesterij, maar het wel mogelijk maken, voor aanbesteding peuterspeelzaalwerk omdat ze 300.000 denken te bezuinigen en afzien hiervan omdat het niet kan en nu vooral voor de kwaliteit gaan. Voor Frysk taalbelied en het eigen Fryske wâlden lânskip ôfbrekke.

Met dank aan de coalitie van de kettingzaag.