Door Jaap Braams op 24 maart 2012

Politiek die het hart raakt.

Handelen vanuit je hart, kan dat nog in de politiek? Het gaat dan toch om iets waar je gevoel bij hebt, waar je je betrokken bij voelt. Dat je opkomt voor zwakkeren in de samenleving, dat je opkomt voor diegene die in knel komen buiten hun schuld en natuurlijk vooral voor kinderen die het kind van de rekening worden. Natuurlijk kun je met je verstand altijd bedenken waarom je dat niet zou doen, ‘ is het wel zo verstandig?’ , of ‘heeft het wel nut?’, of ‘het is mijn zaak niet en wel erg ver weg’ en er vervolgens van af zien.
Jaap Braams over politiek die het hart raakt.

2 februari hadden we al een motie ingediend waarin we steun vroegen aan de Raad voor het kinderpardon, minderjarige vluchteling-kinderen die hier al 8 jaar zijn en hier dus geworteld zijn, vloeiend Nederlands spreken, of Fries en door en door ver-Nederlandst of ver-Friest zijn. Dat deze kinderen hier gewoon mogen blijven.De FNP fractie vroeg om uitstel en beraad hiervoor om eerst goed kennis te kunnen nemen van het bedoelde wetsvoorstel, de CDA, GBA en VVD fracties namen al direct afstand met als verweer dat dit landelijke politiek betreft. Natuurlijk rekenden wij als PvdA fractie er op dat de FNP deze motie wel zou steunen.

In de Raadsvergadering donderdag 15 maart j.l. dienden wij deze motie wederom in. Natuurlijk stonden er eerst een aantal andere punten op de agenda. Ruimtelijke ordening buitengebied o.a.. In het kader hiervan betoogde het CDA dat het geworteld zijn in Drogeham toch zeker wel de doorslaggevende reden was dat de dierenartspraktijk een bijzondere ontheffing moet krijgen om nieuw te bouwen in het buitengebied. Ik realiseerde me op dat moment dat het CDA ‘geworteld zijn’ een zwaarwegend argument vindt en dat ze straks zo maar voor de door ons ingediende motie zouden stemmen. Groeiend inzicht denk je dan. Maar niets was minder waar.

Alleen de Christen Unie steunde ons in deze motie. Zowel CDA als ook de FNP lieten het afweten op het moment dat er een beroep werd gedaan op hun ‘hart’. Natuurlijk, dit is landelijke politiek en valt buiten onze bevoegdheid, maar je kunt wel een signaal geven, vanuit je hart.

Oh ja, we hebben nog drie kwartier gesproken over een informerend stuk m.b.t. tot de papierinzameling door de protestantse christelijke kerk in Drogeham, mag het wel, mag het niet, het mag gewoon wel en ik gun ze dat van harte. Ik moet eerlijk bekennen dat dit ‘mijn zaak niet zo was’, dat dit mijn hart niet raakte.