Door Alie Ferwerda op 22 mei 2015

Politiek café op 23 mei.

Politiek café op zaterdag 23 mei 2015 te 16.00 uur in the Point aan de Voorstraat 52 Buitenpost. Eén van de onderwerpen is de ontwikkeling van de Kruidhof/IJstijdenmuseum tot een regionaal centrum voor recreatie en toerisme, de Poart fan en Fryske Wâlden.
Fractie en bestuur willen in gesprek met de achterban en de samenleving over de inzet van € 770.000,– subsidie uit ANNO en de mogelijke extra subsidie van € 500.000,– uit de Intereg gelden. Een tweede punt is de toekomst van de Kruidhof.

Alie Ferwerda

Alie Ferwerda

Alie heeft werkervaring in de zorg. Ze heeft diverse vrijwilligersfuncties bekleed, waaronder voorzitter Plaatselijk Belang. Als voorzitter van de PvdA-afdeling heeft ze koersvast geopereerd en eraan bijgedragen dat de partijorganisatie bleef werken. Een ander kenmerk is haar activiteit naar binnen en naar buiten. Als schaduwfractielid heeft zij zich danig voorbereid op een actieve rol in

Meer over Alie Ferwerda