23 juni 2012

Politiek café 23 juni

Politiek betekent veel praten en overleggen maar ook bij het bepalen van het beleid rekening houden met je doelen, de sociale achtergronden van je partij en nog meer met de mensen in eigen gemeente. Politiek bedrijven is echt mensenwerk en dat bleek afgelopen zaterdag ook weer in het politiek café in the Point in Buitenpost.

Leuk was het dat ook de Schiermonnikoogse burgemeester Sjon Stellinga aanwezig was. Dit maal ook als raadgever. Voor de nieuw te benoemen burgemeester in Achtkarspelen is een profielschets ontwikkeld en er in een vertrouwenscommissie benoemd waarin ons raadslid Gerda Postma zitting heeft. Een mooi onderwerp om ook eens even over te filosoferen en dat deden we natuurlijk.

Een ander onderwerp is de komende Kamerverkiezing in september. Zo’n verkiezing vraagt ook van een plaatselijke afdeling inzet en niet voor niets had Anneke Jongejan al even wat lijntjes uitgezet. Aafke Postma en Jan Kloosterman beiden uit Buitenpost willen de kar mee trekken bij die verkiezingen lieten ze weten. Bonne Helfrich uit Surhuisterveen staat ook al in de startblokken. In de komende maanden zullen we in onze PvdA afdeling allemaal mee de handen uit de mouwen moeten steken om onze  Tweede Kamer kandidaten de nodige steun te geven.

Ook de Kadernota van de gemeente Achtkarspelen was onderwerp van gesprek. Iedere gemeente in Nederland moet de eindjes aan elkaar passen nu de geldkraan uit Den Haag langzaam dicht wordt gedraaid. Het veroorzaakt veel pijn die vooral gevoeld wordt door de mensen in onze gemeente die het vaak door persoonlijke omstandigheden toch al niet zo breed hebben en door al die bezuinigingen niet meer een sociaal leven kunnen hebben. De vraag is daarbij wat de ambtelijke samenwerking met de buurgemeente Tytsjerksteradiel financieel heeft opgeleverd. Samenwerking tussen de twee gemeenten zou in de nabije toekomst leiden tot een vermindering van het aantal ambtenaren bij de twee gemeenten en ook op andere terreinen bezuinigingen opleveren. Wat zien we daarvan terug in de kadernota? Hoe zit het met de inhuur van externe deskundigheid door de gemeente? Het huidige college wilde dat fors terugdringen en heeft dat inderdaad ook resultaten afgeworpen.

De raadsleden van de PvdA Jaap Braams, Gerda Postma en Theun Nicolai krijgen het de komende maanden nog voor de kiezen.Vanuit hun achterban verdienen ze steun bij het nemen van belangrijke beslissingen.