Door Gerda Postma op 4 oktober 2013

Peuterspeelzaalwerk.

De politieke werkelijkheid is soms erg onwerkelijk en onbegrijpelijk. In onze gemeente is het peuterspeelzaalwerk slachtoffer van deze onwerkelijkheid.

Al jaren wordt het peuterspeelzaalwerk in onze gemeente uitgevoerd door Amarins. Door een intensieve en zeer goede werkrelatie tussen gemeente en Amarins zijn daarbij goede en grote stappen gemaakt in de bestrijding van onderwijsachterstanden en in kwalitatief goed peuterspeelzaalwerk.  Er zijn goede afspraken gemaakt met het basisonderwijs waardoor er een optimale aansluiting is gerealiseerd. Alles met maar één doel, kinderen gelijke kansen bieden om het meeste uit zichzelf te halen.

Een aantal jaren terug stond een aantal raadsleden op, onder leiding van CDA-er Jose van der Wiel. Ze vonden dat het nu de beurt was aan een andere aanbieder om het peuterspeelzaalwerk uit te gaan voeren. Onder het mom van harmonisatie en bezuinigingen werd alles uit de kast gehaald om dit doel te bereiken. Afgelopen week bereikte deze kruistocht haar dieptepunt. Het college, en in het bijzonder wethouder Antuma, werd weggezet op een manier, die van weinig respect en collegiaal vertrouwen blijk gaf. In een intern memo, ondertekend door de FNP en CDA, werd uiting gegeven aan de frustratie van beide partijen over de wijze waarop de wethouder uitvoering had gegeven aan hun motie.

Op het moment dat het belang van de gemeente en haar inwoners niet meer je agenda bepaalt, ontstaan er rare situaties. Er is maar één uitkomst mogelijk, nl. de door jou gewenste. Hoe zorgvuldig een wethouder dan ook uitvoering geeft aan de opdracht, zolang de uitkomst niet de jouwe is, deugt de uitkomst en daarmee blijkbaar ook de wethouder niet.

Het is een triest proces waarbij veel mensen en partijen onrecht is aangedaan en wat tot veel onrust heeft geleid. De PvdA had graag, door middel van een onafhankelijk onderzoek, voledige openheid van zaken gegeven. Helaas was hiervoor geen meerderheid.  Het boek is nog niet gesloten maar laten we hopen dat het niet nog meer zwarte bladzijden krijgt.