Door Theun Nicolai op 16 april 2015

Participatiebeleid in Achtkarspelen.

Donderdag 16 april behandelde de gemeenteraad van Achtkarspelen het voorstel “Contourennotitie Participatiewet”.
Om te beginnen geeft Theun Nicolai een compliment aan de cliëntenraad voor haar heldere en praktische advies over het Raadsvoorstel. Ook de wethouder bevestigt de goede samenwerking met de cliëntenraad.

Het vroegere reintegratiebudget heet nu participatiebudget. Zorg heeft de PvdA over de mogelijke bezuinigingen op dit budget. Wij willen een slagvaardig en daadkracht participatiebeleid voeren.
We zijn een krimpgemeente en te veel mensen zijn helaas afhankelijk van een uitkering. Een bezuiniging zou fnuikend zijn voor deze mensen. Dat mag niet gebeuren.

Werkgevers moeten zorgen voor banen. Zijn werkgevers hiertoe in staat? Kunnen zij zorgen voor banen waar mensen kunnen instromen? Het is een enorme opgave voor werkgevers om aan de wet voldoen. Toch zijn de werkgevers in Achtkarspelen positief over het zich hiervoor inzetten.

Wij willen beslist niet dat gewone banen worden verdrongen door banen met subsidie. Het kan en mag niet zo zijn dat mensen ontslagen worden omdat wij subsidies geven.

De MOA moet vormgegeven worden om ook kansen te geven voor instromers op de arbeidsmarkt. Vooral voor mensen die het heel erg moeilijk hebben om een baan te vinden.

Tot slot willen wij sterk nadenken over mogelijkheden voor het basisinkomen. Wij willen daar wel mogelijkheden voor creëren. De PvdA zal in de loop van 2015 met een voorstel komen.

Theun Nicolai

Theun Nicolai

Theun Nicolai Mijn naam is Theun Nicolai. Ik ben raadslid van de PvdA en zit vanaf maart 2010 in de gemeenteraad. Al sinds de jaren ’70, de periode van Joop den Uyl , ben ik lid geworden van de PvdA . Voor mij was toen en is nog steeds leidend een politiek gericht op herverdeling

Meer over Theun Nicolai