1 maart 2014

Participatie in de praktijk, werkbezoek bij Raderwerk in Buitenpost.

Bij Raderwerk in Buitenpost waren onze PvdA’ers vrijdag 28 februari samen met Tweede Kamerlid Jacques Monasch en wethouder Houkje Rijpstra en raadslid Rinze Eizema van Tytskersteradiel op werkbezoek. De PvdA’ers wilden met dit werkbezoek bijgepraat worden over het werk- en activeringscentrum Raderwerk voor mensen met een uitkering en een achterstand tot de arbeidsmarkt. En ze wilden weten welke rol de politiek kan spelen.

Gjalt Gjaltema legde uit dat heel veel mensen die moeilijk werk kunnen vinden en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben het werk of de dagbesteding van Raderwerk als zeer nuttig ervaren. Ze zijn dan uit de sleur van de verveling of de eenzaamheid en zijn samen met anderen bezig in bijv. de kringloopwinkel of de werkplaats. Het geeft de deelnemers een gevoel nuttig te zijn en deel uit te maken in samenleving. Sommigen blijven zelfs na hun 65ste komen om als vrijwilliger klusjes te doen.

In 2015 verwachten Gjaltema en zijn collega Johan Slaakweg een grotere toestroom bij Raderwerk. Daarom is Raderwerk nu al bezig om nieuwe klussen te zoeken om dan als dagbesteding aan te kunnen bieden. Beiden drongen er bij de PvdA politici op aan om vooral voor deze mensen mogelijkheden te blijven bieden in de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel om aan een nuttige projecten te kunnen deelnemen.

Naast een werkervaringsplaats heeft Raderwerk voor de deelnemers ook een sociale functie: de mensen beschouwen hun taak als werk en ze presenteren het naar buiten toe het als hun beroep. Zo vertelt de één dat hij op kantoor zit en een ander dat hij fietsenmaker of timmerman is. Zo krijgt men zijn eigenwaarde terug. In deze tijd van grote werkloosheid is dat een belangrijk iets.