Door Gerda Postma op 23 maart 2012

Overtuigingen, principes en idealen.

Mijn vader was een man van overtuigingen maar ook een man van principes. Hij was een gelovig man en koos op grond daarvan principieel voor CDA, Friesch Dagblad en NCRV. Ik heb hier vaak met hem over gediscussieerd. Je kiest toch vanwege de inhoud en niet vanwege de “C” was steeds mijn stellige overtuiging. Maar welke argumenten ik ook gebruikte, ze wonnen het nooit van zijn principes.

Nog steeds ben ik van mening dat het om de inhoud gaat. Maar die inhoud moet ergens zijn basis vinden. Het waarom achter wat we doen en zeggen. Dat waarom, daar moeten we het over eens zijn. Dan is het niet zo erg wanneer we zo nu en dan, over de weg er naar toe, van mening verschillen.
Ik heb bewust gekozen voor de PvdA. Niet omdat ik het met al haar standpunten eens ben maar omdat ik achter de partijbeginselen sta. Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit als idealen. Een samenleving waar iedereen gelijke kansen krijgt en waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Daar wil ik mij graag sterk voor maken, samen met al die mensen die diezelfde idealen nastreven.
De kiezer van nu lijkt vooral te kiezen tegen iets in plaats van voor iets. Partijen die overal tegen zijn zonder zelf oplossingen te hebben, winnen het in de peilingen van de traditionele partijen. Ook de PvdA doet het slecht in de peilingen. De wispelturigheid van de kiezer maakt het niet eenvoudig om het geluid van de kiezer nog te verwoorden. De PvdA is geen partij van problemen maar een partij van oplossingen. De PvdA is een democratische partij. De leden maken samen de partij. Door te kiezen voor de overtuigingen en de idealen van de partij kan een ieder meedenken over de oplossingen.
Andere oplossingen dan de oplossingen van het huidige kabinet. Want het gaat slecht met Nederland. We zitten in een recessie. Alles wat we aan sociale zekerheden en voorzieningen hebben opgebouwd wordt afgebroken. Steeds meer mensen kunnen niet meer rondkomen. De ervaringen met privatisering en marktwerking hebben hun ongelijk al lang bewezen. En toch blijft het kabinet doorgaan. Doorgaan met maatregelen die zorg en onderwijs tot rijkeluisvoorzieningen maken. Doorgaan met maatregelen die de tweedeling groter maken.

En dan denk ik terug aan de discussies met mijn vader. Het hebben van overtuigingen en principes, daar is eigenlijk niks mis mee.

Als jij een ander geluid wilt laten horen dan het huidige kabinet. Als jij je kunt vinden in de idealen van de PvdA en wilt meedenken over de oplossingen dan ben je van harte welkom als lid. Samen zijn we sterker!