Door Jaap Braams op 30 oktober 2015

Ontwikkeling en ambities

Programma 6 is het programma van ambities. Onder andere de ambitie met betrekking tot duurzaamheid. Een betere wereld voor ons nageslacht! Wij willen in de top 10 van de meest duurzame gemeenten komen. Dat vraagt wel wat inspanning.
We zijn hier niet dichtgeplakt met kranten, we voelen ons verbonden met de rest van de wereld en met de toekomst. We pleiten daarom voor meer streekproducten. We willen aansluiten bij het provinciale fairtradeprogramma. Dat gaat over meer dan alleen koffie en thee, het gaat ook of vooral over onze lokaal geproduceerde producten. Dat kan in samenwerking met de provinciale werkgroep. Budgettair mag dit geen probleem zijn.

Jaap Braams

Jaap Braams

voormalig raadslid Economische zaken / Ontwikkeling, WMO, Wonen, Leefbaarheid Penningmeester van de fractie Economische zaken / Ontwikkeling waaronder Recreatie en toerisme, Havens, Waterwegen, Industrie, ANNO/Dwaande, Wukje foar Fryslan, Landbouw en intensieve veehouderij, Duurzaamheid. Zorg waaronder Ouderenwerk, Thuiszorg, Maatschappelijke zorg, Volksgezondheid, WMO en AWBZ transitie, Jeugdzorg/beleid, CJG, Consultatiebureaus, Alcohol en drugs. Wonen waaronder Woonruimte, Speelterreinen, Gebouwen,

Meer over Jaap Braams