19 maart 2011

NL Doet: PvdA-ers als vrijwilliger bij de Spitkeet.

Op zaterdag 19 maart deden leden van de Partij van de Arbeid Achtkarspelen mee aan de actie NL Doet. Dit is de jaarlijkse landelijke actie om aandacht te vestigen op vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk is een belangrijke drager van onze maatschappij: het zorgt voor samenhang en brengt onderlinge solidariteit. Ook in dorpen op het platteland zijn vrijwilligers onontbeerlijk: sportverenigingen, buurtverenigingen, mantelzorg, kerkelijk werk en ook politieke partijen kunnen niet zonder vrijwilligers. Twee dagen per jaar is er extra aandacht voor het vrijwilligerswerk.

Om te laten zien dat de PvdA zich betrokken voelt bij de dorpen en de inzet van de vele vrijwilligers op waarde schat, staken de PvdA-leden zaterdag de handen uit de mouwen. Op het terrein van De Spitkeet in Harkema hielpen de PvdA raadsleden en  bestuursleden de andere vrijwilligers met de grote schoonmaak.
NLDOET2011
Op de foto vlnr: Sjon Stellinga, Aafke Postma, Jaap Braams, Gerda Postma, Hieke Postma